הודעות

רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים. השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל עלייה של 0.74%.
תחשיב מתוקן הודנים - בגלל שינויים בפוליסת הביטוח של הקנ"ט
עקב שינויים בפוליסות ביטוח בקנ"ט, לרבות מחלות מוגדרות, בוצעה הפרדה בתשלומים בין זכר לנקבה, התחשיבים עברו התאמה בהתאם. בנוסף, החלטנו להוריד באפרוח הודו את האפרוח המעורב ולהשאיר רק זכר ונקבה.
באתר האינטרנט של האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה קיים מאגר אגודות שיתופיות. המאגר כולל מידע על אגודות שיתופיות הרשומות בישראל.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע בזאת על האפשרות של מעסיקים בענפי החקלאות שמשקיהם החקלאיים מצויים באחת מהמועצות האזוריות והמקומיות באזורי לחימה כהגדרתן בנוהל והעסיקו עובדים זרים כדין בתקופה שקדמה לתקופת הלחימה כמפורט בנוהל להגיש בקשה לתמיכה עבור העסקת עובדים ישראלים וזרים בחקלאות בשנת 2023, לצורך שמירת הרציפות התפקודית של המשקים, הכל בהתאם להוראות נוהל זה.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.