באישור ועדת הכספים - רפורמת המיסוי הירוק יוצאת לדרך

15 מרס 2018 המחברת/ת:

בשורה לציבור ולסביבה. לאחר דיונים מעמיקים בנושא, אישרה ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, פה אחד, קואליציה ואופוזיציה, את הרפורמה הירוקה שמובילים משרד האוצר והאנרגיה ומטרתה – העלאת השימוש בגז טבעי בענפי התחבורה הציבורית, התעשייה וייצור החשמל, והפחתת השימוש בסולר ובפחם הנחשבים למזהמיי סביבה ואוויר מרכזיים. הרפורמה צפויה להוביל להגדלת העצמאות האנרגטית של ישראל,  כאשר היא מקטינה את התלות בנפט והגז הטבעי מגיע ממאגרים מקומיים. בנוסף היא צפויה להוביל לעידוד הצמיחה בהשקעות במעבר לגז טבעי ופיתוח הענף. לדרישת הוועדה נקבע כי ייקור הפחם שבמסגרתה יכנס לתוקף רק במרץ 2019 ולא באופן מיידי כפי שביקשו משרדי הממשלה.

במסגרת המהלך יבוטל הישבון הבלו על הסולר, שמאפשר לענפי משק שונים, בעיקר התחבורה, לקבל החזרי מס בגין השימוש בסולר, יכנס לתוקף מתווה להעלאת הבלו על גז טבעי דחוס (גט"ד) ויועלה המיסוי על פחם, שמשמש בעיקר לייצור חשמל ועל הפטקוק, שמשמש את תעשיית המלט.

הוועדה קיימה דיונים מעמיקים בסוגייה ורק היום, במקביל לקיום דיוני תקציב המדינה במליאת הכנסת אישרה את הרפורמה, זאת כאשר חבריה בראשות ח"כ משה גפני התעקשו להכניס סעיפים שיבטיחו כי הרפורמה תדאג לצרכי כלל הנוגעים לה ובראשם הציבור בישראל. כך לדרישת הוועדה ייקור הפחם שצפוי להשפיע על מחירי החשמל יכנס לתוקף רק במרץ 2019 ולא באופן מיידי כפי שביקשו משרדי הממשלה. בנוסף העלאת המיסוי על הגז הטבעי שצפויה להיכנס לתוקף בהדרגה החל משנת 2024 תחול לדרישת הוועדה רק במידה ויפעלו לכל הפחות 25 תחנות תדלוק בגז טבעי, זאת נגד עמדת משרדי הממשלה שהתנגדו להחלת סעיף זה בגוף הצו וכן ביקשו לקבוע כתנאי מספר נמוך יותר של תחנות.

בנוסף לדרישת הוועדה נקבע כי גם המשך ההפחתה המדורגת של ההישבון תמשיך עפ"י המתווה מעבר לשנת 2023 רק במידה ויפעלו תחנות תדלוק אלה. שינויים אלה באים במטרה לוודא את קיום החלופות בטרם יכנסו לתוקף השינויים בתעריפים. את הדיווח בדבר כניסתם לפעולה תקינה של תחנות התדלוק בגז ימסור לוועדה על פי הצו, מנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה.

לצד אלה, לפי דרישת הוועדה נקבע כי לכל המאוחר בינואר 2023 ידווחו מנכ"ל משרד האנרגיה ומנהל רשות המיסים לוועדה על שיעורי הרכישות של כלי רכב כבדים שאינם מונעים בדלקים מזהמים וכן על התקדמות הקמת תחנות התדלוק בגז טבעי. בנוסף הצהירו המשרדים לפרוטוקול כי היה וכעבור 5 שנים לא יהיו בפעולה 10 אחוזים של רכבים המונעים בגז טבעי ייבחן המתווה וחלופות לו.

בנוסף עד אמצע מרץ 2020 ידווחו מנכ"ל משרד האנרגיה, יו"ר רשות החשמל והממונה על התקציבים באוצר לוועדה על השפעת העלאת המס על הפחם, סעיף שהוכנס לצו מתוך דאגה לציבור הרחב.

בנוסף לדרישת הוועדה נקבע רף נמוך יותר של מיסוי הגז הטבעי העתידי מכפי שביקש האוצר להכניס מלכתחילה.

במסגרת התוכנית יוקצה סכום של 100 מיליון ש"ח לעידוד הקמת תחנות תדלוק בגז טבעי, בתחילה דובר על סכום נמוך יותר אך לדרישת הוועדה נקבע הסכום כך שיממן את כל עלויות ההקמה של 25 התחנות המתוכננות, לפי שווי של 4 מיליון ₪ לכל תחנה.

בנוסף כוללת הרפורמה תמריצי מיסוי ויושקעו בשדרוג רשת החלוקה של הגז הטבעי בישראל 150 מיליון ש"ח לקידום כניסת תחנות תדלוק כבר ב-2019, זאת במסגרת השקעת 500 מיליון ₪ בתכנית לפרישת קווי החלוקה. הרפורמה כוללת גם עידוד גט"ד במכרזי תחבורה ציבורית, לגבי רכבי גט"ד פחת מואץ בגובה 25% ל- 4 שנים באישור ועדת הכספים, הפחתת 100% מגובה אגרת הרישוי בהוראת שעה ל- 5 שנים. לגבי מוניות; 30 מיליון ₪ לסיוע ברכישת מוניות היברידיות, הטבת שימוש מצטברת להפחתה מלאה של מיסי היבוא לאחר 4 שנים. לגבי רכבי הוראת נהיגה; פחת מואץ בגובה 33% ל- 4 שנים באישור ועדת הכספים, פטור מאגרת רישוי בהוראת שעה ל- 4 שנים. אוטובוסים חשמליים; פחת מואץ בגובה 33% ל- 3 שנים באישור ועדת הכספים, פטור ממכס ל- 4 שנים והטבות נוספות.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.