הגבלת קבורה בישובים חקלאיים / ענבל זוסמן, עו״ד

18 אפר 2017

בית המשפט לעניינים מינהליים קבע, שהועד המקומי בישוב חקלאי רשאי לקבוע קריטריונים מצמצמים, בנוגע לזכאים להיקבר בבית העלמין בישוב החקלאי.

בעתירה מינהלית שהוגשה כנגד ועד מקומי במושב עובדים, ביקשה בת מושב, שאינה מתגוררת במושב מזה עשרות שנים, אולם הוריה ואחיה קבורים בבית העלמין שבו, כי היא ובן זוגה יקברו בבית העלמין במושב לאחר אריכות ימיהם. משרדנו ייצג בעתירה את הועד המקומי.

העתירה באה על רקע החלטת ממשלת ישראל משנת 2004, אשר קבעה, בין היתר, כי בבתי עלמין בישובים חקלאיים יקברו רק תושבי המקום ובני משפחותיהם. עוד קבעה ההחלטה, כי לא יוקמו בתי עלמין חדשים ולא יורחבו בתי עלמין קיימים ביישובים חקלאיים, אלא יוקמו בתי עלמין אזוריים.

הועד המקומי במושב, קבע קריטריונים לקבורה בבית העלמין במושב, מתוך הבנה שלאור החלטת הממשלה המקום בבית העלמין מוגבל, וכי יש לשמור את המקומות הפנויים בו בראש ובראשונה לתושבי המושב. על פי קריטריונים אלו, רק תושבי המושב, בני זוגם, וילדים הסמוכים על שולחנם של תושבי המושב (כגון סטודנטים שטרם התנתקו מבית הוריהם או בנים בעלי צרכים מיוחדים שהתגוררו במסגרות המתאימות לצרכיהם מחוץ למושב), יהיו רשאים להיקבר בבית העלמין במושב.

העותרת לא עמדה בקריטריונים שקבע הועד המקומי, ולכן עתרה כנגדם לבית המשפט לעניינים מינהליים במחוז מרכז.

העותרת טענה, בין היתר, כי הזכות להיקבר בכבוד היא זכות יסוד שבשלה לא ניתן למנוע ממנה מלהיקבר לצד בני משפחתה אם רצונה בכך; כי בית העלמין מצוי על מקרקעי ישראל – מקרקעי ציבור, ולועד המקומי אין סמכות למנוע מהציבור להיקבר בו; כי בעבר נקברו בבית העלמין קרובי משפחה של חברים בניגוד לקריטריונים, ולכן היא מופלית לרעה; וכן כי החלטת הועד המקומי בקביעת הקריטריונים היתה שרירותית ובלתי סבירה.

עוד טענה העותרת, כי יש לנהוג בבית העלמין בישוב החקלאי כבכל בית עלמין אחר, ולאפשר לכל אדם החפץ בכך לרכוש בן חלקת קבר בחיים.

בית המשפט דחה את העתירה, וקיבל את עמדת הועד המקומי.

בית המשפט פסק, שהחלטת הממשלה בנוגע לבתי עלמין בישובים חקלאיים יוצרת דין מיוחד, ומוציאה את בתי העלמין הללו מכלל בתי העלמין, בהם כל אדם רשאי להיקבר או לרכוש חלקת קבר בחיים.

בית המשפט המשיך וקבע, שההחלטה של הועד המקומי לפרש את המונח "בני משפחתם" באופן מאד מצומצם, מצויה במתחם הסבירות. למעשה, בית המשפט לא קבע באופן חד משמעי מי הם בני משפחה הזכאים להיקבר בבית עלמין בישוב חקלאי, אבל מהפסיקה ניתן ללמוד, שלועד המקומי יש שיקול דעת בקביעת קריטריונים. בתוך שיקול דעת זה, בית המשפט סבור שיש לקחת בחשבון גם שיקולים של הבטחת מקום קבורה בבית העלמין לתושבי המקום, על פני אחרים, גם אם הם קרובי משפחה של תושבי המקום.

* האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג. 

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין, מינהל מקרקעי ישראל, אגודות שיתופיות, תכנון ובניה, עמותות, ליטיגציה וגישור.

טלפון: 972-3-5259050
פקס: 972-3-5259051
דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

אתר: hs-law.org

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237