1. התיישבות
    הועידה רואה בחשיבות רבה את ההתיישבות הכפרית חקלאית על מגוון צורותיה ואת הצורך בהגדלת ההתיישבות ע"י הרחבת הישובים, חיזוק הפריפריה ע"י עיבוי ההתיישבות, והקמת יישובים חדשים דבר שיביא לחיזוק חיי הקהילה והחברה. הועידה מטילה על המזכירות להמשיך ולפעול להקמת ישובים חדשים בצד הטיפול למתן אמצעי ייצור ומקורות פרנסה למתיישבים בכלל ולפריפריה בפרט. הועידה פונה לשר החקלאות, לחטיבה להתיישבות ולקק"ל להגדיל ולחזק את אמצעי הייצור וכן להכין תכנית כוללת למרחב הכפרי.
  2. תנופה בהתיישבות חקלאית
    הועידה מברכת את כל צורות ההתיישבות המקדמות את מפעל ההתיישבות והיעדים הלאומיים של מדינת ישראל, פיזור אוכלוסין, שמירת הקרקע ועיבודה, אבטחת מזון וחיזוק גבולות הארץ. הועידה קובעת את דרכה של תנועת האיחוד החקלאי כתנועה התיישבותית עצמאית המבוססת על קואופרציה חופשית וולונטרית אשר חבריה כפרים שיתופיים חקלאיים, תעשייתיים וקהילתיים, מושבים שיתופיים והתיישבויות בודדים, או כל התיישבות מוכרת ולהם שמורה הזכות והחופש, כל אחד לפי בחירתו בענייני מצפון, דת, השקפות עולם והזדהות פוליטית מפלגתית.

 ועידת האיחוד החקלאי  התכנסה ביום ג' כ"ז באייר תשע"א, 31 במאי 2011 בפעם  ה- 14 בסימון "המרחב הכפרי, בין אדם לאדמתו"

מפעל ההתיישבות של האיחוד החקלאי חגג 75 שנה וציין את חגיגת מפעל ההתיישבות והעשייה הציונית במסגרת הועידה ה 14, בנוכחות נשיא מדינת ישראל מר שמעון פרס.

לאיחוד החקלאי על 75 יישוביו הפרוסים בכל רחבי הארץ ,חלק נכבד ביצירה ההתיישבות.

יישובי האיחוד החקלאי הוכיחו, לאורך שנות קיומם, את שורשיותם ואת איתנות אחיזתם בקרקע ובחקלאות ורבים מהם עלו על הקרקע עוד לפני הקמת המדינה.

במהלכה של הועידה ה- 14 נסקרו מגמות ההתחדשות והעשייה שליוו את ההתיישבות בשנים האחרונות, יחד החזון והדרך שתוביל התנועה כתנועה מרכזית ומשמעותית בעתיד

רצ"ב החלטות ועידת האיחוד החקלאי ה- 13 שהתקיימה בסמינר רמת אפעל בימים 19/05/2005 -18:

ועידת האיחוד החקלאי  רואה בחשיבות רבה את ההתיישבות הכפרית חקלאית על מגוון צורותיה ואת הצורך בהגדלת ההתיישבות ע"י הרחבת הישובים, חיזוק הפריפריה ע"י עיבוי ההתיישבות, דבר שיביא לחיזוק חיי הקהילה והחברה. ועידת האיחוד החקלאי מטילה על המזכירות להמשיך ולפעול להקמת ישובים חדשים בצד הטיפול למתן אמצעי ייצור ומקורות פרנסה למתיישבים בכלל ולפריפריה בפרט. ועידת האיחוד החקלאי פונה לשר החקלאות ,לחטיבה להתיישבות ולקק"ל להגדיל ולחזק את אמצעי הייצור וכן להכין תוכנית כוללת למרחב הכפרי.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

תפעול וניהול האתר - ערן שאקי 054-4731702

זוהר טבנקין 0587824237