הודעות

בית המשפט המחוזי קבע, כי ניכוי מס תשומות בידי חברת אחזקות - יותר רק באם תוכיח שאכן פעלה לשם ניהול החברות ולא רק לשם השבחת ערכן והעלאת התשואה המתקבלת מהן.
לאור פרסום עדכון כללי המים לשנת 2016 ולאחר תקופה שאנו עוסקים בנושא, להלן מספר עדכונים והדגשים בעניין הדיווח הכספי על פעילות המים לשנת 2015 ובעניין הגשת בקשות להקצאות מים לגינון ציבורי. חוזר מקצועי ברית פיקוח - מבט 53/16  

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237