הודעות

בחוזר פרטים בדבר:- הארכת המועד להגשת עמדות הציבור בסוגיית המים לחקלאות עד ליום 7 במאי 2017,- פרסום רשימת האזורים והישובים נעדרי החלופה,- משק הקולחין - כדאי להתכונן,- הודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזורים המנותקים וסובב כנרת
אנו מודיעים על פתיחת מערכת המנהלת לתוכניות ההשקעה לנקלטים חדשים המפורטות בהמשך/ תכניות אלו תתנהלנה במסלול מנהלי, בשיעור מענק 25%, המענק יהיה חייב במע"מ כדין. לא נדרש תשלום אגרה.
ברצוננו לעדכנכם , בדבר עמדת רשות המיסוי הקובעת שמכירה של פרי צבר , אשר נוקה מקוציו ומשווק באריזת פלסטיק , חייבת במס ערך מוסף בשיעור אפס חוזר ברית פיקוח מס׳ 44/17

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

תפעול וניהול האתר - ערן שאקי 054-4731702

זוהר טבנקין 0587824237