הודעות

רשימת חברי המזכירות הארצית שנבחרו בועידה ה - 15 של האיחוד החקלאי שהתקיימה ב - 7/12/2017 בדרום השרון
שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, שלח הודעה ליו״ר ועדת הכלכלה של הכנסת, ח״כ איתן כבל, לפיה תתוקן התוספת לחוק מועצת הצמחים באופן שיגרע מסמכות מועצה זאת את ענף הפירות וחלק מענפי הירקות ולא יהיה צורך בתשלום היטלים למועצה בענפים אלו. שר החקלאות תוהה על הצורך בחברות החובה שנכפתה על המגדלים במועצת הצמחים ומציין כי אין בהשוואה מול אירופה אין כמעט תקדים לתאגיד סטטוטורי בענפים שאינם מתוכננים וכי לטענות לפיהם המועצה איננה מקיימת את תפקידה יש בסיס איתן.  

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

תפעול וניהול האתר - ערן שאקי 054-4731702

זוהר טבנקין 0587824237