פורסם נוהל העסקת עובדים עונתיים בחקלאות מסרילנקה, הנוהל נמצא באתר המשרד  בכתובת http://goo.gl/OAbIvF.

הגשת הבקשה נעשית ישירות לרשות האוכלוסין וההגירה כמפורט בנוהל

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

תפעול וניהול האתר - ערן שאקי 054-4731702

זוהר טבנקין 0587824237