עקבות פניות רשות המים בבקשה לקבלת נתונים ממפיקי המים, להלן הבהרות

בחוזר עדכונים בנוגע ל:

  • תיקון 27 לחוק המים,
  • דרישות רשות המים,
  • הקצאות מים לשנת 2017.

לאחר שתיקון 27 לחוק המים , עבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת ביום 30 בינואר 2017, שלחה לאחרונה רשות המים בקשה לכל מפיקי המים השפירים והמליחים, לקבלת נתונים לגבי עלויות להפקת המים ולגבי התשתיות והציוד המשמשים להפקה.

חוזר 21/17 של ברית פיקוח

תג המחיר הסופי ייקבע על ידי יו"ר איגוד השמאים, שנשכר להערכת שווי מפעלי המים ■ האגודות מנסות להילחם בקביעת תעריף מים אחיד בעזרת רשות ההגבלים

(the marker - 01/02/17)

מידע נוסף

  • מקור the marker

הכנסת אישרה אתמול 30.1.17 בקריאה שניה ושלישית את תיקון 27 לחוק המים.

51 חברי כנסת תמכו ו- 4 נמנעו ללא מתנגדים.

המשמעות הכללית היא הוזלת מחירי המים לחקלאות ולבית לטווח הארוך.

כרגע כפי שפרסמתי בחוזרים הקודמים המים לחקלאות המסופקים ע"י חברת מקורות לא יוזלו במידי התחזית לא לפני מאי 2017.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק המים (תיקון מס' 27), התשע"ז-2017.

מוצע לבצע שינוי במשק המים ולהופכו למשק כספים סגור ולהוביל הוזלה בתעריפי המים. מוצע לקבוע כי מפיקי מים לא ישלמו כבעבר היטלים לאוצר המדינה בעד הפקת המים והתשלומים שייגבו מהם עבור אספקת המים יועברו לטובת משק המים. במקביל מוצע כי הכללים לחישוב תעריפי המים יתבססו על עקרונות אחידים ארציים, על העלויות הנדרשות בקשר להפקת המים והספקתם ועל נוסחאות קבועות. עוד מוצע להפריד את הליך רישוי הפקת המים מהליך רישוי הספקת המים ולהסמיך את מנהל רשות המים הממשלתית להטיל עיצומים כספיים על בעלי רישיונות בגין הפרת הוראות החוק. מוצע גם להסמיך את רשות המים הארצית לגבות מבעלי רישיונות הפקה שהם גם בעלי רישיונות הספקה דמי מים ולקבל דיווחים מבעלי רישיונות על מים שהפיקו או סיפקו. במקביל, מוצע להגביר את הפיקוח על רשות המים הארצית ולהסמיך את מנהל הרשות הממשלתית להטיל עליה עיצומים כספיים בגין הפרת הוראות החוק הן לעניין תפקידה כרשות מים ארצית, הן כמערכת סליקה והן כמפיקה ומספקת מים.

אחר דיונים סוערים בין הכנסת חברי חברי האחר דיונים סוערים בין הכנסת חברי חברי הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה והפנים, כולל חלוקי דעות וקרע חמור בתוך המגזר החקלאי - בין החברים שהיו שותפים לדיונים - בעיקר בין נציגי הקיבוצים לנציגי תנועת המושבים, החליטה הוועדה להעביר את תיקון 27 לחוק המים להצבעה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת.

הצבעה האמורה להתקיים עוד השבוע וועדה המשותפת לוועדת הכלכלה והפנים, כולל חלוקי דעות וקרע חמור בתוך המגזר החקלאי. בין החברים שהיו שותפים לדיונים - בעיקר בין נציגי הקיבוצים לנציגי תנועת המושבים - החליטה הוועדה להעביר את תיקון 27 לחוק המים להצבעה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. הצבעה האמורה להתקיים עוד השבוע.

חוזר מס׳ 10/17 של ברית פיקוח

עם תום שנת 2016 ועם פתיחתה של שנה חדשה, בחוזר מספר סיכומים לגבי השנה החולפת ועדכונים בנוגע לשנת 2017.

חוזר מס׳ 1/17 של ברית פיקוח

ביום 4.1.2017 אישרה הועדה המשותפת של ועדות הפנים והכלכלה להצבעה בקריאה שניה ושלישית את תיקון 27 לחוק המים. המטרה:

  1. הורדת תעריפי המים הבייתים בהתאם להסכם הקואליציוני עם השר דרעי.
  2. קביעת תעריף מים אחיד לחקלאות.

התיקון לחוק אמור להתקבל סופית במליאת הכנסת בקרוב לאחר שהתקיים דיון סוער בראשותו של ח"כ דודו אמסלם יו"ר ועדת הפנים שבסופו התקיימה הצבעה והתיקון לחוק עבר ברוב גדול.

יו"ר ועדת הפנים דודי אמסלם: "גיבשנו מתווה שעושה צדק היסטורי: מחיר המים למשק הביתי יירד ב14.5%, מחיר המים לחקלאים יהיה אחיד בכל הארץ ויעמוד על 1.98 ₪ לקוב ובעוד שנתיים על 1.80 ₪"

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237