כתבות

מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי, עו״ד דודו קוכמן, פנה לשר האוצר ויו״ר מועצת מקרקעי ישראל, משה כחלון בבקשה להסיר מסדר יומה של ישיבת המועצה הקרובה, שנקבעה ל- 12/02, את תיקון סימן ב' לפרק משנה8.18. תיקון זה עוסק בהשבת הקרקע החקלאית בעת שינוי ייעודה וכללים לקביעת הפיצוי בעת השבת הקרקע. סעיף 8.18 הינו הסעיף המרכזי היום המאפשר הסדרי פיצוי ותמריצים בעת שחוכר המחזיק בקרקעותיו עשרות בשנים נדרש להשיבם תוך זמן קצר. ההחלטות שבגינן בעל הזכויות נדרש להשיב את הקרקע תוך זמן קצר, הינן החלטות קשות בעיקר לאור העובדה שמדובר על חוכרים המעבדים את קרקעותיהם זה עשרות בשנים וחלקם נדרשים בהחלטות מיידיות לפינוי האדמה החקלאית שהייתה מקור פרנסתם, תוך זמן קצר. הוראת השעה שנקבעה מבוססת על ועדת שרים שהוקמה במיוחד למטרה זו שמטרתה הייתה "לבחון ולהחליט בדבר שינויים במדיניות הפיצויים לחוכרי קרקע חקלאית בגין שינוי ייעוד, לרבות מתן אפשרות להקצאת חלק מן הקרקע המדנה ייעודה לחוכר חקלאי בפטור ממכרז בתמורה לתשלום מלא ומתן אפשרות זכות ייזום לחוכרי קרקע חקלאית" (מתוך דברי ההסבר להצעת החלטה 313 מיום 30/11/10 שאושרה כהחלטה 1222). תיקון ההחלטה אינו סביר בעת זו מכמה סיבות, בין היתר,  שינוי תכוף של מדיניות מקרקעין של המועצה שפוגע בשוכרים, מונופול רשות מקרקעי ישראל, הסתמכות, היעדר תמרוץ לחקלאים להשיב קרקעות והיותה של הממשלה ממשלת מעבר ולא ממשלה נבחרת. מכל הסיבות הנ״ל ביקש מזכ״ל האיחוד החקלאי במכתבו להסיר את תיקון סעיף 81.8 מסדר היום של מועצת מקרקעי ישראל ביום ה 12/2/2020.  
שר החקלאות צחי הנגבי: "איננו צופים סכנה ממשית, אך תמיד ראוי להיערך מבעוד מועד למקרה חירום. אנחנו נערכים ומקווים שלא יהיה בכך צורך"
משרד החקלאות: בשנת 2018 סך המכר של הפיצוחים והפירות המיובשים ברשתות השיווק הגיע לכ-12,000 טון, בערך של כ-600 מיליון ₪
ט"ו בשבט חג החקלאות! הערבה התיכונה מציעה שלל אטרקציות, פעילויות תיירותיות וחקלאיות, קטיף עצמי של ירקות, תערוכה חקלאית - זני ירקות חדשים, מיני דגים ואלמוגים וחידושי טכנולוגיה בתחום החקלאות והמים
הישראלים צרכו בשנת 2017 כ-10 אלף טון שקדים – מה שממשיך את המגמה של גידול בביקוש לשקדים בעשור האחרון. הכמות הנמכרת של שקדים ברשתות השיווק עלתה ב-34% – יותר מהגידול באוכלוסייה
חלקת מודל ראשונה של קינואה נזרעה בעמק החולה
שר הביטחון, נפתלי בנט, הנחה היום (ו׳) את מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף כמיל אבו רוקון, לעצור באופן מיידי את ייבוא התוצרת החקלאית מהרשות הפלסטינית לישראל.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237