כתבות

בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, דחה עתירות שהגישו בעלי מקרקעין המשתרעים בין גבול שטח המשבצת של קיבוץ "שפיים" מצפון ועד למתחם בו פעל בעבר מפעל תע"ש מדרום, במסגרתן ביקשו כי לא תוגבל זכותם לפתח את קרקעותיהם באופן שיניב להם תשואה כלכלית ועתרו נגד תכנית המייעדת את הקרקע ברצועת החוף באזור לגן לאומי. בית המשפט ציין, כי אין לאדם זכות קנויה שמקרקעיו יושבחו עקב תכנית וכי לאור השיקולים התכנוניים שהוצגו על ידי רשויות התכנון אין מקום להתערב בניסיון לשמור על האינטרס הציבורי החשוב של הגנה על הסביבה החופית. בג"ץ 9402/03 בג"ץ 10122/04 . יוסף בוכניק ואח' נ' . המועצה הארצית לתכנון ובניה ואח', פס"ד מיום 18/03/07
" פסק-דין פלילי בנוגע לעבירות איכות סביבה לפי חוק המים ורישוי עסקים (בענין רפת של כפר מסריק). כפר מסריק זוכה מהעבירה ע""פ חוק רישוי עסקים בשל הגנה מן הצד והורשע יחד עם מזכיר המשק בעבירות ע""פ חוק המים. שימו לב לאחריות רכז משק לעבירות
" ביהמ""ש המחוזי בת""א דחה ערעור על פסיקת בימ""ש השלום לפיו התקבלה צפריה  להצהיר כי המערערים אינם רשאים לרכוש, לשכור, לתפוס חזקה ו/או לבצע כל פעולה בנחלה במושב.
" ביהמ""ש השלום בירושלים דחה תביעה לסילוק יד של בעלי הנחלה הסמוכה ממקרקעיו. ביהמ""ש פסק כי התובע לא הוכיח פוזיטיבית את תביעתו (לרבות גבולות הנחלה) וכי חלפה ההתיישנות העומדת על 7 שנים -  בתביעה לסילוק יד של חבר מושב שהוא בר רשות.  
ביהמ"ש המחוזי בנצרת בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים דחה את עתירת קיבוץ מלכיה למתן זכות ערעור על החלטת ועדת המשנה להתנגדויות שלא לאשר פרוייקט תיירותי. ביהמ"ש דחה את העתירה וציין אי המחוקק ערך אבחנה בסעיף 110 לחוק התכנון והבניה לפיה לא בכל מקרה ניתן לערור למועצה הארצית. בהעדר קריטריונים ברורים כדי שתינתן רשות ערעור למועצה הארצית, נדרש שהעניין יהיה חשוב עד כדי הצדקה לערב את המועצה אם בשל היותו בעל השלכה רחבה, אם בשל אופיו העקרוני, אם בשל היותו מלווה ברגישות ציבורית מיוחדת ואם בשל היותו נתון למחלוקת ציבורית קשה. בעניין זה עניין אין מחלוקת ציבורית קשה וביהמ"ש לא ימיר את שיקול דעת הרשות המינהלית בקול דעתו מקום בו לא חרגה ממתחם הסבירות עת"מ (נצרת) 1075/05 קיבוץ מלכיה נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה - מחוז צפון, פס"ד מיום 01/11/06
" ביהמ""ש המחוזי בחיפה דחה את עתירת מושב בצת כנגד חיובם ביטלי מים. ביהמ""ש דחה את טענות המושב כנגד חוקיות התקנות שבגינם חויבו, דחה את טענה כי הופעלו שיקולים זרים ולא קיבל את הטענה כי המים היו אובדים לולא שאב אותם המושב
" ביהמ""ש המחוזי בתל""א דחה תביעה של חקלאים לפיצוי נוסף בגין הפקעת שטח בעל ייעוד חקלאי לטובת נתיבי איילון. ביהמ""ש דחה אץ טענת התובעים כי יש לקחת בחשבון את ערכה של הקרקע לאחר שינויי הייעוד וביסס את קביעתו על האמור בחוזה החכירה בין החקלאים למינהל. חוזה החכירה קבע כי בשינויי הייעוד יהא המינהל זכאי להחזיר את הקרקע לרשותו וכי החוכר יהא זכאי לפיצוי בגין הפקעת זכותו בקרקע החקלאית לשארית תקופת החכירה. ביהמ""ש אף דחה את טענת התובעים כי מאחר ומדובר בהפקעה ולא בשינוי ייעוד גרידא, אזי זכאים הם לשיעור פיצוי גבוה יותר.
" בית המשפט השלום בכ""ס זיכה זוג מתיישבים בגני עם משימוש חורג אולם הרשיע אותם בעבירות של בנייה ללא היתר (שיפוץ הלול והכשרת וגידור שטח). ביהמ""ש דחה את טענת המדינה כי הנאשמים לא רשאים להקים גן ילדים שכן שימוש זה מותר רק לנחלות והנאשמים גרים במשק עזר. ביהמ""ש קבע כי לא ניתן להסיק אלא שהנאשמים גרים בנחלה (לפי חוזה החכירה) ולכן השימוש שעשו הנאשמים בנחלה מותר.
ביהמ"ש דחה את בקשת המדינה לצו הפסקת הבניה במתחם המיועד לבניית חנות איקאה בראשון לציון. ביהמ"ש דחה את טענות המדינה המדינה לפיהן יש לראות את ההליך של הנפקת היתר הבנייה יחד עם ההחלטה להתיר שימוש חורג כהליך שבגינו יש לראות את שני ההיתרים כהיתר אחד באופן שפגם באחד מהם גורר עימו גם את האחר. עם זאת ביהמ"ש לא נקט עמדה כלשהי בשאלה אם ההיתר לשימוש חורג, לכשעצמו, דינו לעמוד על כנו אם לאו. כמו כן דחה את טענת המדינה כי עצם ההחלטה לתת את שני ההיתרים הללו יחדיו עולה כדי עילת בטלות של היתר הבניה בש 6948/06 מדינת ישראל נ' איריס הגלבוע בע"מ ואח', החלטה מיום 03/12/06

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237