כתבות

להלן עיקרי הנושאים והנקודות המרכזיות שהועלו על ידי חברי הנהלת העמותה: בארי הולצמן – יו"ר העמותה מעין חרוד (איחוד), לזי בן יעקב מאביחיל, משה ברנע מכפר סירקין, פיטו בריקמן מכפר ורבורג. וכן עורכי הדין מיכי דרורי מגעש – היועץ המשפטי של התנועה הקיבוצית ועופר נועם – היועץ המשפטי של עמותת אדמתי.   העמותה הוקמה בראשית שנת 2002 ביוזמתם של יישובי המועצה אזורית דרום השרון כאשר את המהלך החלו עודדה מדובר מגת רימון ומשה ברנע - ששימש גם כיו"ר עמותה במשך שתי קדנציות. כיום מונה העמותה כ - 150 יישובים. היא עוסקת באיסוף מידע, מגישה תביעות נגד החלטות מועצת מקרקעי ישראל ומדרבנת יישובים להגיש תביעות.
המדינה תגדיל את שטחי המרעה לבקר לבשר ל-3.1 מיליון דונם   הישג לחיים דיין מנכ"ל אמב"ל (ארגון מגדלי בקר לבשר) , משרדי האוצר והחקלאות יעבירו 6.3 מיליון ₪ לטובת הבוקרים , בעקבות נזקי הבצורת לשטחי המרעה, בעונה החולפת. על ההישגים בישר חיים דיין לבוקרים בסיור שערך לחיים פרננדס, סגן הממונה על התקציבים במשרד אוצר, וצוותו, בשטחי המרעה בגליל ובגולן, עקב מיעטו הגשמים, גם בשנה זו. הגורמים כבר עתה לנזקים עצומים למגדלי הבקר לבשר במרעה.
 ביהמ"ש השלום ברחובות קיבל את תביעת המנהל בגין שימוש חורג בקרקע חקלאית אולם קבע כי לאור הנסיבות המיוחדות, פסק הדין ייכנס לתוקף רק לאחר חלוף 60 יום ממועד פטירתם של כל אחד מהנתבעים, ולמעשה יהא בר-תוקף כלפי יורשיהם א 002410/03, א 001226/03, א 001903/03, א 001905/03, א 003660/03, א 003661/03 מינהל מקרקעי ישראל נ עובדיה פילו ואח'
בהסכמת הצדדים נדרשה ההכרעה על פי תנאי חוזה החכירה המקורי ביחס לזכותם של התובעים להקים מבנה נוסף למגורים על הנחלה .בית משפט השלום דחה את התביעה cקובעו כי . הסעיף מהווה לא יותר מהכרזה גרידא בזכויות שנוצרו והוא איננו סעיף המכונן ומגדיר את תוכנה וגדריה של הזכות. נדחית גם טענת התובעים כי היעדרה של הוראה פוזיטיבית בחוזה בדבר שלילת זכות הבניה על הנחלה, כמוה כלשון המתירה בנייה ללא הגבלה או יוצרת ספק האמור להתפרש לרעת המנסח התובעים לא ידעו ולא היו יכולים לדעת, כי הנחלה שרכשו על פי תנאי החוזה המקורי למימוש חקלאי, יהפוך ברבות השנים לנכס מניב להקמת מבנה נוסף למגורים. הנאתם זו לא תומחרה מעולם ובעת מימושה כיום עומדת זו למיסוי בדרך של תשלום דמי היתר א 33687/07 דב גרודמן נ' מינהל מקרקעי ישראל, פס"ד מיום 11/11/08
"כידוע לך אדוני השר, מגדלי העופות בדרום הארץ סבלו בתקופה האחרונה מירי טילי הקאסמים לעברם ובימים האחרונים בשל מבצע "עופרת יצוקה" גברה כמות הטילים שנחתה בשטחינו...לכן, אנו מבקשים ממך לפעול לקבלת החלטה בממשלה לפצות את המגדלים והעוסקים בענף בשל נזקי המלחמה." מתוך מכתבו של יעקב כהן מזכיר ארגון מגדלי העופות לשר החקלאות ח"כ שלום שמחון
לצערי הרב, ממשיך מנהל מקרקעי ישראל להביא הצעות החלטה, אשר במידה ויאושרו על ידי מועצת מקרקעי ישראל יביאו לנזקים בלתי הפיכים. דוגמא להחלטה רעה כזו שהתקבלה ע"י המועצה היא החלטה 1110 שאין כל ספק לו חברי המועצה היו מבינים את השלכותיה, הם לא היו מביאים לאישורה. לא יתכן כי החלטות לשינוי מדיניות מקרקעין כגון הרחבות בישובים חקלאיים וזכויות משקי עזר יונחו על שולחן המועצה ללא שמיעת הצדדים העלולים להיפגע. מתוך מכתבו של דודו קוכמן מזכ"ל האיחוד החקלאי לזאב בוים, יו"ר מועצת מקרקעי ישראל
לטענתם החלטת בית המשפט מכשירה, הלכה למעשה, מכירת הנחלות החדשות, וקבלת תמורתן בידי בעלי הנחלות בנהלל, במקום קבלת התמורה על ידי המדינה. לנד וואטש 34 - 12/08
בג"ץ החליט שעל המדינה לקבוע תוך 60 יום קריטריונים לפיצויים בגין הפקעת שטח הקטן מ-25% מהחלקה   (כלכליסט - 01/01/09)
 עד כה לא ניתנו פסקי דין רבים שעסקו בטענות של חקלאים לזכויות עודפות בקרקע המוחכרת להם על ידי מינהל מקרקעי ישראל וזאת מעבר למגיע להם על פי חוזה החכירה או החלטות מועצת מקרקעי ישראל כתוצאה מכך שהשתתפו ברכישתה של הקרקע. אחד מפסקי הדין הבודדים בעניין זה ניתן לאחרונה בעניינו של מר שרייבמן יעקב. מפסק הדין הזה עולה, כי היות ולא ניתן לברר את אומד דעת הצדדים במועד החתימה, מה שתקף במערכת היחסים בין המינהל לבין החוכר הוא הסכם החכירה. יחד עם זאת ניתנה הנחיה בלתי מחייבת למינהל לבחון אם להיענות לדרישות לאור הנסיבות הספציפיות   חוזר משרד עו"ד חגי שבתאי שפירא

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237