טיוטת תקנות הדיג (תיקון), התשפ"ד - 2024

07 יול 2024
אתר החקיקה הממשלתי אתר החקיקה הממשלתי

בתקנות הדיג, 1937, נקבע כי "פקיד הדיג הראשי" הוא "מנהל אגף בכיר לדיג ולחקלאות מים במשרד החקלאות וביטחון המזון או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה". לפקיד הדיג הראשי נתונות סמכויות שונות לפי התקנות, שעיקרן מתן רישיונות דיג, היתרים וסמכויות רגולטוריות נוספות.

נוכח שינוי ארגוני המבוצע בימים אלה במבנה הנהלת משרד החקלאות וביטחון המזון, במסגרתו ביו היתר בוצע שינוי בתארי תפקידים ומשרות, התעורר הצורך לשנות את ההגדרה האמורה. מוצע על כן לקבוע כי הגורם המוסמך לפי התקנות, פקיד הדיג הראשי, יהיה מי שהשר מינהו לתפקיד מקרב עובדי משרד החקלאות וביטחון המזון, ובלבד שהוא בעל ידע וכישורים מתאימים בתחום הדיג וההגנה על משאב הדגה והסביבה הימית.

 

נודה על קבלת הערותיכם עד ליום כ"ב בתמוז, התשפ"ד 28/7/2024 בשעה 23:59.

 

לעיון בפרסום והעברת הערות

עודכן לאחרונה ב ראשון, 07 יולי 2024 18:28

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.