קורס מתכננים במרחב הכפרי - מחזור 13- קול קורא לשנת 2023

15 נוב 2022
המכון לחקר העיר והאזור המכון לחקר העיר והאזור

קורס מתכננים במגזר הכפרי

מחזור 13- קול קורא לשנת 2023

פברואר 2023

המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון

רקע

מטרת הקורס להקנות ידע/השתלמות ממוקדת למתכננים ואנשי מקצוע אחרים העוסקים בתכנון של המרחב הכפרי. הניסיון מוכיח כי ישנן תכניות רבות שאינן לוקחות בחשבון סוגיות מיוחדות למרחב הכפרי כמו: סוגיות קנייניות, משטר נחלות, מבט אזורי, תפקיד הכפר ודמותו, פיתוח כלכלי, מאפייני וצרכי הישובים הכפריים ועוד... הקורס יאפשר לעוסקים בתחום ההתיישבות הכפרית נקודת מבט רחבה המשפיעה על תכנונו של המרחב וכן שיח עמיתים המגיעים מרקעים מקצועיים שונים.

הגופים המשתתפים בוועדת ההיגוי

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מרכז השלטון האזורי, החטיבה להתיישבות, משרד הרווחה, הרשות לפיתוח הגליל, מנהל התכנון במשרד הפנים, האיחוד החקלאי, התנועה הקיבוצית, משרד השיכון והבינוי, משרד התיירות, הקרן הקיימת לישראל, איגוד המתכננים.

מסגרת הקורס

הקורס יתקיים במסגרת "המכון להשתלמויות בתכנון העיר והאזור", במרכז לחקר העיר והאזור, בטכניון.

21 מפגשים בני 8 שעות כל אחד שייערכו בימי ג' בין השעות 09:30 עד 17:30 מפברואר 2023 ועד יוני 2023. יום אחד לפחות יוקדש לסיור מקצועי.

קהל היעד

בעלי תואר ראשון או שני בתחום מקצועות התכנון, העוסקים או המעוניינים לעסוק בתחום התכנון בהתיישבות. המועמדים המתאימים לקורס יוזמנו לראיון אישי על סמך קריטריונים של התאמה לתכני הקורס. לוועדה תעמוד הזכות להזמין לראיון מועמדים שתבחר.

הנושאים העיקריים שייכללו בתכנית הלימודים

היבטים של תכנון

מקומי, מחוזי, ארצי; היבטים חברתיים, היבטים פיזיים והיבטים פוליטיים, השפעות החלטות רמ"י על התכנון, תכנון הכפר ומדיניות קרקעית במבט בינלאומי משווה, יחסי עיר כפר בישראל. אתגרים בתכנון המרחב הכפרי.

חוקים ותקנות

מדיניות והחלטות מועצת מקרקעי ישראל - חוק ההתיישבות החקלאית, חוק התכנון והבניה, חוק מקרקעין, הפשרת קרקע חקלאית, תקדימים משפטיים הנוגעים למרחב הכפרי, זכויות תכנון וקניין, אגודות שיתופיות.

יזמות וכלכלה

תיירות חקלאית וכפרית, שימור אתרים, החלטות ממשלה והשלכותיהן על הפעילות, תעסוקה חקלאית, שיווק, יזמות כפרית, פל"ח, קואופרציה, החקלאות בארץ ובעולם. מו"פ חקלאי וחדשנות.

היבטים חברתיים קהילתיים וארגוניים בתכנון הכפר

תכנון אסטרטגי, תכנון חברתי, פרוגראמה של מבני ציבור, מוסדות המעורבים בתכנון הכפר, מבנה השלטון המקומי בכפר וסמכויותיו, דמוגרפיה, תכנון בר-קיימא, שיתוף הציבור בתכנון, תכנון קהילתי.

איכות הסביבה

יחסי הגומלין בין חקלאות להגנת הסביבה, עקרונות אקולוגיים של הכפר והחקלאות, מרחבים ביוספריים, שמירה וניהול השטחים הפתוחים.

היבטים היסטוריים

יחסי הגומלין בין חקלאות לסביבה, עקרונות אקולוגיים, מרחבים ביוספריים, שמירה וניהול היבטים היסטוריים - היסטוריה, תרבות ומורשת, ההתפתחות ההיסטורית של צורות ההתיישבות הכפרית בישראל, דמותו, עיצובו ושימורו של הנוף החקלאי, של הכפר, המושב והקיבוץ אופיים וייחודם.

אירגון ומחיר

חברי סגל מהטכניון ומוסדות אקדמים אחרים, מהפרקטיקה הפרטית, ממשרדי

הממשלה והמוסדות.

שכר לימוד:ההשתתפות בתכנית כרוכה בתשלום של 6,000 ₪ + מע"מ.

דמי הרשמה :₪1,000 שיקוזזו משכר הלימוד הכולל (לא יוחזרו למי שהתקבל ושילם).

התוכנית: תתקיים פרונטלית. במידה ומסיבות חיצוניות (כמו קורונה) והמשך הקורס לא ייתאפשר,יוחזר חלק מסוים משכר הלימוד.

מספר המשתתפים מוגבל וייקבע על בסיס ראיונות אישיים.

תאריך הרשמה: ההרשמה תסתיים ב-20.12.2022 וראיונות הקבלה ייערכו במהלך דצמבר 2022 ינואר 2023.

המתכונת: הקורס ייערך בימי ג', מחודש ינואר ועד סוף יוני 2023

דרישות: נוכחות של   80% ומעלה ועבודה צוותית, שתוגש בסוף הקורס.

תעודה: למסיימי הקורס שיעמדו בכל דרישות הקורס תוענק תעודת סיום.

המעוניינים לקבל מספר (מוגבל וקבוע מראש) של נקודות זכות ללימודי תואר שני בטכניון יתבקשו לעמוד בתנאים נוספים.

גמול: מסיימי הקורס יהיו זכאים לגמול התשתלמות (לאחר עמידה בכל הדרישות)

הערה: הקורס ייפתח במידה ויובטח מימונו ואם יירשמו אליו מינימום הנדרש על פי החלטת ועדת ההיגוי של התכנית.

את הקורס תנהל הגב' מילכה כרמל

להורדת הקול הקורא בפורמט pdf

להרשמה יש למלא טופס ולשלוח קורות חיים למייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

להרשמה

לפרטים נוספים נא לפנות לגב' כרמל ב- 050-9204808

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לכתבות בנושאים:

F2F OECD ֿמכון מחקר מיגל אבוקדו אגודות שיתופיות אגרוטק אגרומשוב אורגני איכות הסביבה איסור על דיג אירועים של האיחוד החקלאי אכיפה אנרגיות מתחדשות ארבה ארגון מגדלי ה ארגון מגדלי הבקר ארגון מגדלי הדבש ארגון מגדלי הדגים ארגון מגדלי ההדרים ארגון מגדלי הירקות ארגון מגדלי העופות ארגון מגדלי הפירות בוררות בחירות ביטוח נזקי טבע ביצים בפרדס בצורת בקעת הירדן בתי אריזה גרנות דבש דובדבנים דיג דיור מוגן דיני עבודה דמי טיפול ארגוני האיחוד החקלאי הברחות הדברת מזיקים החברה לפיתוח הגליל החטיבה לשמירה על הקרקע החלטה 1521 החלטות מועצת מקרקעי ישראל הטרור החקלאי המרחב הכפרי המשק המשפחתי הערות לישיבת מועצת מקרקעי ישראל הפקעות הקמת יישובים חדשים הרפורמה בחקלאות הרפת והחלב השולחן העגול השומר החדש השקעות התאחדות החקלאים התיישבות ועדת גבולות ועדת צכסןץ ועידות ישראל לחקלאות ותמ״ל חבל שלום חדשנות חוות סוסים חוזה שכירות זמני חומרי הדברה חוק הוותמל חידושים טכנולוגים חינוך חמרה חקיקה חקלאות יבול שיא יזמות עסקית יחסי עיר כפר ייבוא וייצוא ייבוא תוצרת חקלאית יקביים ישיבת מועצת מקרעי ישראל כלבת כנרת לולים ליצ׳י מגדלי הדבורים מועצת הדבש מועצת החלב מועצת הכפרים מועצת הלול מועצת המים מועצת הצמחים מועצת מקרקעי ישראל מו״פ ערבה תיכונה מו״פ צפון מזכ״ל התאחדות החקלאים מחירי תוצרת חקלאית מטה הדיור מטה יהודה מיגל מים מים והשקיה מיסוי מיסוי מקרקעין מכון וולקני מכסות ביצים מכסות חלב מכסות מים מנגו מערכות סולאריות מפקד החקלאות משבר האקלים משבר הדיור משבר המים משבר העגבניות משק החלב משקי עמק הירדן משק עזר משרד האוצר משרד החקלאות משרד השיכון והבינוי נאות הכיכר נווה אטיב נזקים בחקלאות נזקי מזג האויר נחלה ניקוז סמדר אוטולנגי עובדים זרים עובדים פלסטינאים עוטף עזה עין גב עכברת על האיחוד החקלאי ענף החלב ערבה תיכונה פדיון קרקע חקלאית פודטק פערי התיווך צבר צמח תערובות צער בעלי חיים קורונה קורסים קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קנט קרקע רישום זכויות רפורמה בחקלאות רשות המים רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל רש״פ שום שוק סיטונאי שחיטה שחורה שימור שימושים חורגים שינוי אקלים שינויי יעוד שינוי תקנות הגנת הצומח שמאות מקרקעין שמיטה שמן זית שפעת העופות שר החקלאות תחרות הצילום תיירות כפרית תירס תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תמיכה בחקלאות תמיכות בחקלאות תמר תערוכות ואירועים

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.