הדפס עמוד זה

הפקעת מקרקעין המכיל בחלקו שטח פרטי פתוח / איתן מימוני, עו״ד

21 ספט 2022 המחברת/ת:
איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

 עניינה של העתירה הינה הפקעה של מקרקעין שנעשתה לטובת מ.א. שדות דן (להלן: "המועצה"), כאשר העותרים טוענים לבטלותה ולאי תוקפה של ההפקעה.

רקע:

העותרת הינה אגודה שיתופית חקלאית. עקב בנייה בלתי חוקית ברחבי כפר חב"ד, החלה רמ"י להערים קשיים במתן הסכמה לקבלת היתרי בנייה במקרקעין שנחכרו ממנה. המשיבים הציעו לעותרת הצעה לפיה השטח נושא המחלוקת יופקע לטובת הוועד המקומי אך יועמד לרשות האגודה, כך שיתאפשר לאגודה לקבל היתרי בנייה ללא צורך בפנייה לרמ"י וזו נענתה בחיוב.

יש לציין כי בנוגע לשטח המקרקעין נושא המחלוקת, מדובר במקרקעין המכיל בתוכו שטח פרטי פתוח (להלן: שפ"פ) אשר עליו הוקם עוד בשנות השמונים מעון יום המופעל ע"י האגודה.

על כן מבחינת האגודה לא היה שינוי של ממש, היא המשיכה להפעיל את מעון היום כהרגלה תוך מחשבה כי ההפקעה אכן בוצעה עבורה על מנת שתוכל לקדם בנייה נוספת במקום. האגודה אכן החלה לקדם את הרחבת המעון ובהמשך קיבלה הוועדה המקומית היתר להרחבת המעון.

בהמשך העלו העותרים כי המשיבים החלו לטעון שהפקעת המקרקעין נעשתה לטובת המועצה ולא לטובת הוועדה המקומית ועל כן זכות ההחזקה במקרקעין הינה קניינה של המועצה בלבד. בעקבות זאת פנה מנכ"ל המועצה אל יו"ר האגודה בהודעה שעל האגודה למסור לידי המועצה את המעון וכי המועצה תהיה אחראית להפעלת המעון.

עקב כך פנתה האגודה על בית המשפט בטענה שההפקעה בטלה, תוך בקשת סעדים זמניים אשר מונעים מהמשיבים לפגוע בפעילות המעון או להיכנס לשטח הנ"ל.

בעתירה טוענת האגודה כי כיוון שהשטח שהופקע מסומן בתוכנית המתאר כשפ"פ ועל כן לא ניתן להפקיע את המקרקעין מכוח תוכנית המתאר החדשה, שכן בזו, המקרקעין אינם מיועדים כלל לצרכי ציבור. עוד נטען, כי התכנית המפורטת שינתה את ייעוד המקרקעין מאזור פרטי פתוח לאזור בנייני ציבור, לבניית מעון יום, ולכן היא התכנית היחידה המאפשרת הפקעה של המקרקעין. אלא שהתכנית המפורטת קובעת כי ההפקעה תיעשה "לטובת הוועדה המקומית של המושב". התכנית אינה מאפשרת הפקעה של המקרקעין לטובת המועצה, הואיל ואין בתכנית הוראה המאפשרת הפקעה לטובת המועצה.

מנגד טוענים המשיבים כי לאגודה אין זכות שימוש במעון היום, המעון רשום על שם המועצה ובנוסף מימון המעון נעשה על ידי המועצה. יתר על כן טוענים המשיבים כי אין מניעה בהפקעת השטח על אף שהינו שפ"פ בחלקו, שכן האזורים הנ"ל מיועדים בכללותם לצורכי ציבור.

דיון והכרעה:

לא ניתן להפקיע שטח שייעודו בתוכנית הוא שפ"פ, הואיל וזהו שטח פרטי, ולא שטח לצרכי ציבור. לכן, אף על פי שחלק מן השטח נושא המחלוקת אינו שפ"פ ההפקעה התייחסה לכלל השטח ולא רק לחלק המותר להפקעה. על כן קבע בית המשפט כי משום ששטח המקרקעין נושא המחלוקת הינו בחלקו שפ"פ הרי שההפקעה בטלה מיסודה. בנוסף הדגיש בית המשפט כי על מנת לממש את מטרתו הציבורית של מעון היום לא היה צורך מלכתחילה להפקיע את השטח הנ"ל, הרי האגודה הגשימה וקיימה מטרה זו בפועל במשך שנים רבות ולכן הפקעת השטח הייתה מיותרת ולא נחוצה. על כן ניתן לבטל את ההפקעה גם מטעם זה.

סיכום:

העתירה התקבלה.

בית המשפט הורה על ביטול ההפקעה של השטח נושא המחלוקת.

המשיבים יישאו בהוצאות העותרת בסך 30,000 ₪.

 

 

עת"מ (מרכז) 5581-12-21 כפר חב"ד מושב עובדים של חסידי לובאוויטש להתישבות חקלאית שיתופית נ' מ. א. שדות דן ואח', פס״ד מיום 27/02/22

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

עודכן לאחרונה על ידי איתן מימוני, עו״ד

פריטים קשורים