הדפס עמוד זה

תחילת יישום נוהל דמי מחלה

18 ספט 2022

בהמשך להודעות ופרסומים קודמים בנוגע לקרן דמי המחלה של העובדים הפלשתינאים המועסקים כדין בישראל, להלן עדכון אודות תחילת יישומו של נוהל תשלום דמי מחלה בגין ימי מחלה של עובדים פלשתינאים בתקופת עבודתם כדין בישראל, כמפורט להלן.

מתוך מכתב של רשות האוכלוסין וההגירה לציבור מעסיקי עבודים פלשתינאים

פריטים קשורים