סמכות בית המשפט לדון בתביעה הנוגעת לפירוק אגודה / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

תביעתה של גברת קמילה גל וינקלר (להלן: "התובעת") הינה תביעה רכושית שבאה להוציא נכס מנכסי קיבוץ נווה ים (להלן: "הקיבוץ") שהינו אגודה שיתופית הנמצאת בפירוק. הקיבוץ סובר כי מכיוון שמדובר בתביעה לגבי נכסי האגודה, הרי שהסמכות לבררה הינה בידי המפרק שמונה לאגודה ולא בידי בית המשפט.

רקע:

הקיבוץ הינו "קיבוץ מתחדש" כהגדרתו בתקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ו-1995. תקנון הקיבוץ הפך בשלב מסויים לתקנון ההולם את מעמד הקיבוץ כ"קיבוץ מתחדש" והוא כלל הוראות שונות לגבי שיוך דירות החברים. בתקנון נכתב כי הקיבוץ מתחייב לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת לשייך דירת חבר אחת לכל אחד מחברי הקיבוץ. על מנת להכריע במחלוקת לגבי שיוך הדירות ניתן פסק בוררות הקובע כי חלוקת הדירות הינה עתידית וכי לא מתקיימת ודאות לגביה. התובעת הינה יורשת על פי צו קיום צוואה של חבר מחברי הקיבוץ הוותיקים שהיה שותף להליך הבוררות הנ"ל שקבע כי בבוא היום, ככל שיתבצע שיוך דירות בקיבוץ, יהיה זכאי לזכות עתידית מותנית ובלתי ודאית כלפי הקיבוץ לדירה. מאז שנת 2014 התנהלה בין באי כוח התובעת לבין המפרק שמונה לקיבוץ התכתבות לגבי זכויות המנוח ושיוכן לתובעת, כאשר תשובת המפרק שחזרה על עצמה הינה כי הליך השיוך טרם החל. התכתבויות מאין אלו התרחשו עד שנת 2021 ולאחר פניית התובעת לרשם האגודות השיתופיות עקב אי התחלת הליכי השיוך ודחיית הפנייה, פנתה התובעת לבית המשפט בתביעה זו. בכתב התביעה טענה התובעת כי לבית המשפט סמכות לעסוק בתביעה זו עקב כך שהתביעה עוסקת בזכויות קונסטיטוציוניות של התובעת מכיוון שמתקיימת אפלייה כלפיה ובנוסף טוענת התובעת כי התביעה מבוססת על פסק בוררות ולכן העניין יצא מגדר סמכותו של המפרק. מנגד טוען הקיבוץ כי הסמכות לדון בתביעה עומדת בפני המפרק בלבד.

דיון:

פירוק אגודה שיתופית מוסדר בפקודה האגודות השיתופיות ובתקנות האגודות השיתופיות (פירוק). ככלל, מי שמבקש זכות מאגודה בפירוק עליו להגיש תביעתו בפני המפרק, והמפרק הוא שרשאי להכריע בתביעות אלה, ועל החלטות אלה ניתן להגיש ערעור לרשם. אין לקבל את הטענה כי תביעות הנוגעת לנכסי האגודה המעוררות שאלות חוקתיות אינן בסמכות המפרק. אפילו בהנחה ששאלות חוקתיות הנוגעות לנכסי האגודה מוחרגות מסמכות המפרק וראוי לדון בהן בביהמ"ש, הרי הסכסוך שבנדון הוא סכסוך רכושי, שאין בו היבטים חוקתיים המצדיקים החרגתו מסמכות המפרק. בנוגע לטענה לגבי יישום פסק הבוררות, ראשית, האמור בפסק הבוררות מוכיח, כי הוא אינו מעניק לתובעת זכויות כלשהן, וכי כל אשר ייעשה הוא קביעת מיקום הדירה שתשויך למנוח בבוא היום, ככל שיוחלט על ביצוע שיוך דירות לחברים ותיקים. שנית, אפילו היה נמצא כי פסק הבוררות מעניק זכויות כלשהן לתובעת, הרי אין בכך כדי להעניק לבימ"ש זה סמכות לדון בתביעה, שכן הדרך לביצועו של פסק הבוררות היא ע"י הגשת תביעה למפרק.

סיכום:

מחיקת התביעה מחוסר סמכות עניינית.


 

 

 

ת"א (חיפה) 16246-11-21 וינקלר נ' ים, פס״ד מיום 17/06/22

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.