הדפס עמוד זה

נוהל טכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כח אדם 2022 – תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל – עדכון מס'4

מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות

בהמשך לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות, אשר פורסם בתאריך 13/02/2022, רצ"ב תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל – עדכון מס' 4.

עודכן לאחרונה ב שני, 08 אוגוסט 2022 09:12