הדפס עמוד זה

הודעה למעסיקים על הפסקת מתן רישיונות תעסוקה לעובדים שלא הביאו הסכמה להעברת פרטי חשבון בנק

הודעה זו רלוונטית לעובדים מאיו"ש

בימים אלו מקדמת מדינת ישראל הקמה של מערכת ממוחשבת אשר תאפשר למעסיקים להעביר את השכר לעובדים הפלסטינים העברה בנקאית.

כאשר התשלום בהעברה בנקאית, יהיה תהליך מחייב וזאת כחלק מיישום החוק לצמצום השימוש במזומן.

לאור האמור לעיל, החל מה-20 לאוגוסט לא יאושרו רישיונות עבודה חדשים/ יחודשו רישיונות קיימים, לעובדים אשר לא יעבירו את הסכמתם להעברת פרטי חשבון הבנק, במסגרת האפליקציה לתושב/ אתר אינטרנט.

כלומר, במסגרת קבלת רישיון ידרש העובד לארבע תנאים

1- העובד ללא מניעה ביטחונית /משטרתית
2- העובד בן 22 נשוי/ 27 רווק
3- העובד מחזיק בכר"ח
4- העובד נתן את הסכמתו להעברת פרטי חשבון הבנק

התשלום דרך המערכת הבנקאית, צפוי להתחיל בפועל במהלך רבעון ד' השנה.

בברכה
משה ברוקנטל
ענף הפירות

 

מצ״ב חוזר ראש מינהל האוכלוסין בנושא

עודכן לאחרונה ב שני, 08 אוגוסט 2022 09:13