הדפס עמוד זה

מסמך מתקנים פוטו-וולטאים על גג או חזית חממה - הנחיות ועקרונות לאישור משרד החקלאות ופיתוח הכפר, נובמבר 2021 (תיקונים והבהרות)

שה״מ שה״מ

בנובמבר 2021 פורסם מסמך ההנחיות שבנדון. מדובר בנושא חדש יחסית שעל המשרד ושאר הגורמים הרלוונטיים ללמוד, במקביל לביצוע המערכות הראשונות על חממות.

לאור הערות ושאלות שהתקבלו במשרד, אנו מפרסמים מספר הבהרות, במטרה להבהיר את דרישות המשרד ולהתאימן לפרקטיקה המתגבשת.

מסמך זה הינו מסמך משלים למסמך ההנחיות שפורסם בנובמבר 2021 ואינו מחליף אותו. בהמשך ישקול המשרד אם לפרסם עדכון רשמי למסמך ההנחיות.

להלן ההבהרות הנדרשות


משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עודכן לאחרונה ב רביעי, 22 יוני 2022 16:45