לראשונה ייתן משרד החקלאות עדיפות לשיתופי פעולה מרחביים וחיבור בין עיר לכפר, וישקיע כ-20 מיליון ₪ בשורת פרויקטים שיתמרצו שיתופי פעולה בין "העיר" לבין "הכפר"

25 מאי 2022

שר החקלאות, עודד פורר: "ראייה מרחבית שתאפשר פיתוח כלכלי, אזורי, מרחבי משותף, כמו גם חיבורים תשתייתים בין הרשות העירונית לישוב הכפרי, יאפשרו לתושבי הרשויות העירוניות יחד עם תושבי הישובים הכפריים ליהנות אחת מפירות הפיתוח של רעותה. כך שביל אופניים או טיילת שנסללים בין העיר לכפר ואירועים ופסטיבלים שמקיימת עיר שכנה מאפשרים לתושבים ליהנות איש ממרחב שכנו, ומאפשרת לכלל תושבי האזור בילוי איכותי ליד הבית ופעילות מגוונת לשעות הפנאי. שינוי התפיסה וחיבור בין העיר לכפר ייצר פתרון הוליסטי לתהליכי פיתוח של המרחב הכפרי, ויקדם שיתופי פעולה ופיתוח קשרי גומלין בריאים בין העיר, לבין הכפר"

בשנים האחרונות הובילה הרשות לתכנון במשרד החקלאות תהליך חשיבה ומחקר שהגדיר את המרחב הכפרי בישראל, ועמד על הקשר למרחב העירוני בישראל. הגדרת המרחבים הולידה סיווגים שונים למרחבים על פי מאפייניהם, ומיועדת לשקף את הצרכים, ההזדמנויות והתפיסה העדכנית של הכפר בישראל, לאור תהליכי עיור מואצים, צרכים לאומיים ותהליכי תכנון ופיתוח העומדים על סדר היום. הגדרה עדכנית של המרחב והישוב הכפרי מעודדת את הרחבת מעגל הכפר הישראלי בשילוב של ראייה אזורית כוללת. על כן משרד החקלאות מקדם בשנים האחרונות פרויקטים מרחביים ושיתופי פעולה בין האזורים הכפריים והעירוניים שסמוכים אחד לשני בכדי ששניהם ייהנו מפיתוח אזורי אחד של משנהו, ולראשונה ייתן משרד החקלאות עדיפות לשיתופי פעולה מרחביים וחיבור בין עיר לכפר, וישקיע כ-20 מיליון ₪ בשורת פרויקטים שיתמרצו שיתופי פעולה בין "העיר" לבין "הכפר".

 

לאור זאת, גובשו במשרד החקלאות ופיתוח הכפר שני נהלי תמיכה חדשים לשנים 2023-2022 אשר מגלמים בתוכם שינוי תפיסתי המכיר בייחודו של המרחב הכפרי-אורבני כמרחב ייחודי, המייצר ערך מוסף לערים וליישובים הכפריים בתוכו, תוך שמירת ייחודו כשטח כפרי/חקלאי/פתוח. במשרד החקלאות מאמינים כי החיבור בין רשויות שכנות יהיה מכפיל כוח לכלל השותפים. על כן, לראשונה ניתנת עדיפות מובהקת לאשכולות מרחביים, ולפרויקטים משותפים לרשות כפרית ורשות עירונית, בתמיכות משרד החקלאות כחלק מהתכנית לפיתוח הכפר.

הנוהל הראשון יעניק מימון לפרויקטים ולתכניות, תוך הבטחת ראייה אזורית כוללת בקבלת ההחלטות, שמחד תשמר את אופיו הייחודי של הכפר, לרבות שימושים חקלאיים בקרקע, ומאידך תגבש מנועים לצמיחה כלכלית וחברתית, שיחזקו את שיתוף הפעולה בין רשויות עירוניות ורשויות כפריות, השותפות לאותו מרחב גיאוגרפי. לנוהל שני מסלולים אפשריים: מסלול תכנון, במסגרתו יינתן סבסוד לתכניות אב, תכניות אסטרטגיות ותכניות מתאר, בנושאים כלכליים וחברתיים, לרבות תיירות מרחבית; ומסלול פיתוח,  לביצוע או לתכנון מפורט לביצוע של פרויקטים להקמת מבנים ומיזמים ציבוריים (מרכזים אזוריים) ומוקדי משיכה תיירותיים.

שיעור התמיכה המרבי הבסיסי יעמוד על 50% מעלות הפרויקט. תוספת של עד 10% תינתן לאזורים המוגדרים כבעלי עדיפות לאומית, ובנוסף לבעלי דירוג סוציואקונומי 4 ומטה וגם לבעלי דירוג פריפריאלי 3 ומטה.

במסגרת הנוהל השני, משרד החקלאות ופיתוח הכפר יתמוך באירועי תרבות ופסטיבלים במרחב הכפרי, בדגש על אירועים אזוריים ומרחביים, על מנת לעודד תיירות כפרית התורמת למרחב ובין היתר לגיוון והגדלת הכנסות של משקים חקלאים ממקורות שונים, בהם גם תיירות חקלאית וכפרית, המושכת מבקרים ומכשירה לבבות לאהבת התחום ולהכרה בחשיבותו.

שיעור התמיכה בנוהל זה יעמוד על כ-40% מעלות הפרויקט, ועד סכום מרבי של 50 אלף ₪ למגיש יחיד, כאשר בקשות באזורי עדיפות לאומית יזכו לעדיפות. זאת ועוד, המשרד יתעדף ויתמרץ בקשות בעלות אופי אזורי ומרחבי, של פרויקטים המשותפים ליישובים כפריים ועירוניים או במסגרת אשכול מרחבי. פרויקטים כאלה יזכו כל רשות כפרית ורשות עירונית השותפות בפרויקט לתמיכה מרבית של עד 70 אלף ₪ לכל אחת.

 

מנכ"לית משרד החקלאות ופיתוח הכפר, נעמה קאופמן-פס: "תכנית פיתוח הכפר מיועדת לתמוך בצמיחה כלכלית במרחב הכפרי ובשיתופי פעולה מרחביים בנושאים שונים ומגוונים. התמיכות משרתות את יעדי המשרד בדבר חקלאות ישראל, שמירת השטחים הפתוחים והעצמת ייחודן של קהילות כפריות. הנדבך הנוסף של פיתוח כפרי עירוני יחזק את הערכים הללו באמצעות פיתוח בר קיימא של המרחב, תוך קידום אינטרסים משותפים לעיר ולכפר".

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לכתבות בנושאים:

F2F OECD ֿמכון מחקר מיגל אבוקדו אגודות שיתופיות אגרוטק אגרומשוב אורגני איכות הסביבה איסור על דיג אירועים של האיחוד החקלאי אכיפה אנרגיות מתחדשות ארבה ארגון מגדלי ה ארגון מגדלי הבקר ארגון מגדלי הדבש ארגון מגדלי הדגים ארגון מגדלי ההדרים ארגון מגדלי הירקות ארגון מגדלי העופות ארגון מגדלי הפירות בוררות בחירות ביטוח נזקי טבע ביצים בפרדס בצורת בקעת הירדן בתי אריזה גרנות דבש דובדבנים דיג דיור מוגן דיני עבודה דמי טיפול ארגוני האיחוד החקלאי הברחות הדברת מזיקים החברה לפיתוח הגליל החטיבה לשמירה על הקרקע החלטה 1521 החלטות מועצת מקרקעי ישראל הטרור החקלאי המרחב הכפרי המשק המשפחתי הערות לישיבת מועצת מקרקעי ישראל הפקעות הקמת יישובים חדשים הרפורמה בחקלאות הרפת והחלב השולחן העגול השומר החדש השקעות התאחדות החקלאים התיישבות ועדת גבולות ועדת צכסןץ ועידות ישראל לחקלאות ותמ״ל חבל שלום חדשנות חוות סוסים חוזה שכירות זמני חומרי הדברה חוק הוותמל חידושים טכנולוגים חינוך חמרה חקיקה חקלאות יבול שיא יזמות עסקית יחסי עיר כפר ייבוא וייצוא ייבוא תוצרת חקלאית יקביים ישיבת מועצת מקרעי ישראל כלבת כנרת לולים ליצ׳י מגדלי הדבורים מועצת הדבש מועצת החלב מועצת הכפרים מועצת הלול מועצת המים מועצת הצמחים מועצת מקרקעי ישראל מו״פ ערבה תיכונה מו״פ צפון מחירי תוצרת חקלאית מטה הדיור מטה יהודה מיגל מים מים והשקיה מיסוי מיסוי מקרקעין מכון וולקני מכסות ביצים מכסות חלב מכסות מים מנגו מערכות סולאריות מפקד החקלאות משבר האקלים משבר הדיור משבר המים משבר העגבניות משק החלב משקי עמק הירדן משק עזר משרד האוצר משרד החקלאות משרד השיכון והבינוי נאות הכיכר נווה אטיב נזקים בחקלאות נזקי מזג האויר נחלה ניקוז סמדר אוטולנגי עובדים זרים עובדים פלסטינאים עוטף עזה עין גב עכברת על האיחוד החקלאי ענף החלב ערבה תיכונה פדיון קרקע חקלאית פודטק פערי התיווך צבר צמח תערובות צער בעלי חיים קורונה קורסים קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קנט קרקע רישום זכויות רפורמה בחקלאות רשות המים רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל רש״פ שום שוק סיטונאי שחיטה שחורה שימור שימושים חורגים שינוי אקלים שינויי יעוד שינוי תקנות הגנת הצומח שמאות מקרקעין שמיטה שמן זית שפעת העופות שר החקלאות תחרות הצילום תיירות כפרית תירס תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תמיכה בחקלאות תמיכות בחקלאות תמר תערוכות ואירועים

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.