הדפס עמוד זה

על הרפורמה בחקלאות והסכנות שבה לחקלאות, לחקלאים ולכלל הציבור בארץ (קטע אודיו)

17 מרס 2022

ראיון של ירון סולומון, מנהל מחלקת ההתיישבות באיחוד החקלאי, בתכנית של עפר סיון ברדיו גליל מיום ה׳ 17/03/2022.

הראיון מתחיל בדקה: 09:20.