הדפס עמוד זה

עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל 1.1.2022

 1. מים ביתיים חלה ירידה במחיר הקניה מחברת מקורות של הכמות המוכרת של 18%, ובכמות מעל המוכרת  ירידה במחיר הקנייה מחברת מקורות של 6.6% .
 2. מים לגינון – ירידה של 2.6% במחיר הקניה ממקורות.
 3. להזכירכם רק אגודות שיש להם אישור מרשות המים יכולים למכור מים לגינון במחיר מופחת.
  תנאי נוסף שהאגודה גובה מחבריה את מחירי המים המירביים לפי תקנות רשות המים.

  בכל מקרה אין לגבות מצרכני המים הביתיים יותר ממחירי התקנות כולל מע"מ כפי שפורסמו.
 1. מים לחקלאות – עליה של 0.86% לפי הטייס האוטומטי – סל הממדים.
 2. מחירי השפד"ן עליה מ- 1.43 ₪ ל- 1.488 ₪ בהתאם למתווה המוסכם של ועדת הנגב עם רשות המים.
 3. לאור התקנות החדשות על האגודות לגבות עבור המים הביתיים רק בהתאם למחירי התקנות.
  אגודות שיגבו פחות ממחיר התקנות יוכר להם 13% פחות מהכמות המוכרת המדווחת. 

 

עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל מ 1.1.2022

כפי שפורסמו ע"י רשות המים.
המחירים הם ללא מע"מ בשער האגודה

   

החל מ- 1.7.20
₪/מ"ק

החל מ- 1.1.2021
₪/מ"ק

החל מ

- 1.7.2021
₪/מ"ק

החל מ- 1.1.2022
₪/מ"ק

מים שפירים לחקלאות

כמות בהקצאה

1.841

1.852

1.861

1.877

מים שפירים לחקלאות

כמות נחרגת עד 10%

3.294

3.314

3.347

3.375

מים שפירים לחקלאות

כמות נחרגת מעל 10%

6.090

6.025

4.936

4.806

מים שפירים לחקלאות באזורים נטולי חלופה

*

*

1.567

1.581

1.594

שפד"ן

כמות בהקצאה

1.337

1.416

1.430

1.488

שפד"ן

כמות נחרגת עד 10%

3.294

3.314

3.347

3.375

שפד"ן

כמות מעל 10%

6.090

6.025

4.936

4.806

מי קולחין באיכות נמוכה

כמות בהקצאה

1.020

1.026

1.036

1.045

מי קולחין באיכות נמוכה

כמות נחרגת עד 8%

1.275

1.282

1.295

1.306

מי קולחין באיכות נמוכה

כמות נחרגת מעל 8%

1.530

1.539

1.554

1.567

קולחין להשקיה בלתי מוגבלת

כמות בהקצאה

1.186

1.193

1.205

1.215

קולחין להשקיה בלתי מוגבלת

כמות נחרגת עד 8%

1.483

1.491

1.506

1.519

קולחין להשקיה בלתי מוגבלת

כמות נחרגת מעל 8%

1.779

1.790

1.808

1.823

מים מליחים לחקלאות בסיס

1.374 1.383 1.397 1.409
מים מליחים שמוליכותם החשמלית  בין 1.9 ל- 2.65 (דצימוס) 1.247 1.245 1.257 1.268
מים מליחים שמוליכותם החשמלית בין 2.65 (דצימוס) 3.4 1.163 1.162 1.173 1.184
מים מליחים שמוליכותם
בין 3.4 ל- 4.1 (דצימוס)
1.053 1.051 1.061 1.071

 

ככל שהמוליכות החשמלית עולה מחיר המים יורד

 

 

טבלה לתעריפי מים ביתיים וגינון ציבורי המסופקים ע"י מקורות 1.1.2022

מחירי מקורות בשער האגודה ללא מע"מ

תעריף מחיר מים ביתיים לפי מחירי תקנות רשות המים כולל מע"מ

 

החל מ-

1.7.20

 

החל מ-1.1.2021

₪/קוב

החל מ-1.7.2021

₪/קוב

החל מ-

1.1.22

החל מ-

1.7.20

החל מ-1.1.2021

₪/קוב

החל מ-1.7.2021

₪/קוב

החל מ-

1.1.2022

כמות מוכרת

0.974

0.910

1.102

0.904

3.787

3.783

4.038

3.826

מעל למוכרת

6.090

6.025

6.217

5.934

9.863

9.858

10.114

9.8

מים לגינון ציבורי

4.804

4.743

4.936

4.806

7.634

7.634

7.890

7.758

עלות מוכרת לקידוחים ₪/קו"ב ( דמי מים) החל מ- 1.1.2022

 

כמות

 

קידוח אחר

 

קידוח מי שתיה

בסיס

1.603

1.655

נוסף

0.516

0.568

 

בעלי בארות הפקה פרטית – על כל אגודה לבדוק האם דמי המים (לשעבר היטלי ההפקה) הם בהתאם לנוהל.

 

עומד לשרותכם בכל דבר וענין.

ב ב ר כ ה

ירון סולומון המחלקה להתיישבות

עודכן לאחרונה ב שני, 03 ינואר 2022 11:22

פריטים קשורים