הדפס עמוד זה

נוהל מוצע לאגודות שיתופיות לביצוע רכש

19 דצמ 2021

מצ"ב נוהל מוצע לביצוע רכש באגודה שיתופית שהוכן על ידי רשם האגודות

פריטים קשורים