הדפס עמוד זה

טופס בקשה למתן המלצה להעסקת עובדים פלסטינים בחקלאות

להגשת הטופס (באתר הממשלתי)

פריטים קשורים