מתקנים פוטו-וולטאים על גג או חזית חממה - הנחיות ועקרונות לאישור

28 נוב 2021
שה״מ שה״מ

בתאריך 07.08.2021 אישרה הממשלה את שינוי מספר 10 לתמ"א 1 - תיקון פרק מתקנים פוטו- וולטאיים. מדובר בתיקון מס' 2 של תמ"א 10/ד/10, אשר במקביל לקידומו אושרה תמ"א 1 ולכן התיקון הוטמע בתמ"א 1.

התיקון מאפשר הקמת מתקנים פוטו-וולטאיים בדו שימוש בהליך של היתר בנייה (ללא צורך בתכנית מפורטת – תב"ע), באמצעות שינויים למסלולי ההיתר המאושרים והוספה של חמישה מסלולי היתר חדשים, והכל במטרה להביא להשגת יעד הממשלה לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, תוך התבססות על דו שימוש וצמצום הפגיעה בשטחים הפתוחים.

אחד מהמסלולים החדשים הינו הוספת אפשרות לאשר היתר למתקן פוטו-וולטאי על או בחזית חממות. המתקן הפוטו-וולטאי טעון היתר בנייה כחוק. תמ"א 1/ 10 קבעה כי מתקן פוטו-וולטאי על גג או חזית חממה יידרש לאישור משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן "המשרד"), לשם מתן היתר הבניה. אישור המשרד, באמצעות המחוז הרלוונטי, הינו תנאי הכרחי לקבלת ההיתר.

חוות דעת יועמ"ש מינהל התכנון שהתקבלה ביום 21.11.21 בנוגע ליחס שבין התיקון לתמ"א ולפטור מהיתר בתקנות התכנון והבנייה קבעה כי אין לפרש את תקנות הפטור כחלות על הקמת מתקן על גג או חזית חממה מכוח תיקון 10 לתמ"א 1. חוות הדעת המלאה מופיעה בנספח ב'. אי לכך, מתקן פוטו-וולטאי על גג או חזית חממה נדרש להיתר בניה ותקנות הפטור אינן חלות עליו. ההחלטה קובעת שתתאפשר הצבת תאים פוטו-וולטאים בחממות בלבד, ולכן לא תתאפשר הצבת תאים פוטו-וולטאים על בתי צמיחה אחרים לרבות מנהרות, בתי רשת וכיסויי רשת.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.