הדפס עמוד זה

פורסם נוהל חדש לנוהל עסקות תעסוקה במשבצות יישובים חקלאיים

17 נוב 2021
ברית פיקוח ברית פיקוח

פורסם נוהל חדש לנוהל עסקות תעסוקה במשבצות יישובים חקלאיים.

מטרת הנוהל ל"עשות סדר" ולקבוע כללים לעריכת עסקות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים, הן בהקצאת הקרקע לתקופה ארוכה בהסכם חכירה והן בהרשאה לשימוש לזמן קצר, לרבות לשימוש חורג.

בחוזר עיקרי הנוהל החדש.

לחוזר ברית פיקוח

עודכן לאחרונה ב רביעי, 17 נובמבר 2021 09:39