הדפס עמוד זה

מס שבח ומס רכישה בשיוך דירות וקליטת חברים בקיבוץ / אמיר כהן רו"ח

בועז מקלר ושות׳ בועז מקלר ושות׳

ב 22 ליולי 2021 ניתן פסק דין בערר שהוגש על ידי קיבוץ גזר, חברים ותיקים וחברים נקלטים לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כועדת ערר ביחס לשומות מס שבח ומס רכישה שהוצאו על ידי מנהל מיסוי מקרקעין רחובות במסגרת הליך הקליטה ושיוך דירות לחברים.

באותו מקרה קלט הקיבוץ לחברות 6 משפחות חברים חדשים וגבה מהם תשלום בסך של 200 אלף ש"ח עבור עבודות פיתוח ותשתיות. בנוסף החברים החדשים נדרשו לשלם סך של 300 אלף ש"ח כתשלום עבור החלק בהון האגודה. עוד נקבע בהסכם כי החברים החדשים הם אלה שמשלמים את מס השבח, ככל ויחול.

בנוסף, בסמוך לתקופה בה נקלטו החברים החדשים בוצע הליך שיוך ל – 10 משפחות ותיקות במסגרת ההחלטה על הליך השיוך לחברים הותיקים. השיוך בוצע הן למגרש מבונה והן למגרש פנוי.

מנהל מיסוי מקרקעין הוציא שומות מס בהם קבע כי שווי מכירה של  300 אלפי ש"ח כאשר הם מגולמים בשיעור המס של האגודה (כ – 390 אלפי ש"ח) מהווים תמורה בגין מכירה של זכות במקרקעין החייבת במס שבח ומס רכישה.

בנוסף, נטען כי החברים הוותיקים לא נדרשו בתשלום עבור החלק בהון האגודה בשל "יחסים מיוחדים" בין הצדדים ועל כן גם שווי הזכות שנמכרה להם גם הוא 300 אלפי ש"ח.

בנסיבות המקרה העוררים לא הצליחו להוכיח כי הסך של 300 אלפי ש"ח שולם עבור הזכויות הכלכליות בקיבוץ ועל כן הערר נדחה.

יחד עם זאת נקבע כי לקיבוץ הזכות לפנות למנהל מיסוי מקרקעין בהשגה לתחולת הפטור הקבוע בסע' 63 לחוק מיסוי מקרקעין ביחס למס השבח בהליך השיוך לחברים הותיקים וכדברי בית המשפט במטרה: "לבחון אפשרות להימנע מהשתת מיסים בגין רווחים שלא התקבלו, באירוע חשוב ומשמעותי מסוג שיוך דירות בקיבוצים".

נציין כי כבר לפני למעלה מעשרים שנים הגענו להסכמות עם רשות המיסים בעניין מיסוי שיוך הדירות אשר קיבלו ביטוי מתאים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים רבים.

פס"ד גזר מדגיש את המלצתנו מקדמת דנא לתכנון מקדים ונכון של הליכי השיוך.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

עודכן לאחרונה על ידי בועז מקלר, רו״ח

פריטים קשורים