השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשפ"ב (2021-2022) / יונתן פרג'ון, אדריכל

תשומת ליבכם כי לאחרונה פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י"), ובאמצעי תקשורת אחרים הודעת דוברות רמ"י (להלן: "ההודעה"), בדבר השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר לשנת תשפ"ב, 2021-2022.

בפרק 8.15 סימן ב' לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל "הקצאת קרקע חקלאית לזמן קצר", נקבע כי רמ"י רשאית להשכיר קרקעות חקלאיות לתקופת זמן של עד 3 שנים לעיבוד עצמי בלבד למטרות: גידולי שדה – בעל ושלחין, קטיף ועיבוד במטע קיים, מרעה והצבת כוורות.

ההשכרה כפופה להגשת בקשה מלאה, המלצת משרד החקלאות ופיתוח הכפר וכפוף לאישורים בדבר יכולת העיבוד החקלאי (בגידולים צמחיים) של המבקש, ובמקרה של בקשה למרעה, אישור על יכולתו של המבקש לקיים מרעה.

על פי ההודעה, חובת הפנייה חלה גם על אלה המבקשים לשכור קרקע בשנת תשפ"ב, ונמצאים בעיצומה של תקופת שכירות (שנת תשפ"א) ותקופה זו מסתיימת בתאריך 31 באוגוסט 2021, או בתאריך 31 בדצמבר 2021.

כמו כן קובעת ההודעה, כי כל אלה, שתקופת השכירות שלהם מסתיימת בשנת תשפ"א במועדים לעיל ואינם מעוניינים לשכור את אותה יחידת קרקע גם בשנת תשפ"ב, "יודיעו על כך בכתב למשרדי צוות עסקות חקלאיות במשרד המרחבי של רמ"י.....לא יאוחר מיום 15 במאי 2021."

אגודה, המעוניינת לשכור קרקע ולהמשיך חוזה שכירות קיים, או בחוזה חדש, או לא מעוניינת להמשיך ולהאריך תוקף של חוזה קיים, נדרשת להגיש בקשתה ו/או הודעתה לא יאוחר מיום 15 במאי 2021.

האמור לעיל אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237