טיוטת מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים ביישובים כפריים המקיימים פעילות חקלאית נרחבת לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

04 אפר 2021

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2989 מיום ט' באדר ב' התשע"א (15 במרס 2011), מטרות התמיכה לפי מבחנים אלה הן : עידוד פעילות מתנדבים המסייעת לחקלאים בעיבוד שטחים המוחזקים בידיהם כדין; עידוד פעילות מתנדבים המסייעת לחקלאים לרבות רועים בשמירה על השטחים המוחזקים על ידם כדין ולמניעת פלישות לשם ייעול החקלאות בשטחים הפתוחים, בין השאר לצרכים אקולוגיים וסביבתיים וכן, חיזוק הקשר של הדור הצעיר לעבודת האדמה ולצורך בשמירה על השטחים הפתוחים.

התמיכה תינתן בעבור תחומי הפעילות הבאים: שכר, הכשרות והדרכות, נסיעות למתנדבים ולסגל, הוצאות מזון, מגורים, ציוד, פרסום ושיפוץ, והכל כמפורט בהרחבה במבחנים.

נודה על קבלת הערותיכם עד ליום י"ג באייר, התשפ"א 25/4/2021 בשעה 23:59.

לעיון בפרסום והעברת הערות

עודכן לאחרונה ב ראשון, 04 אפריל 2021 17:10

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237