טענת הגנה מן הצדק בעבירות תכנון ובניה בהקשר לחריגות בניה ושימוש חורג/ אריה חייקין, עו"ד

אריה חייקין, עו"ד, ארנון אושרי, חקלאי, כפר ויתקין אריה חייקין, עו"ד, ארנון אושרי, חקלאי, כפר ויתקין

על פי חוק סדר דין פלילי בעבירות חוקי תכנון ובניה עומדת לנאשם זכות לטעון הגנה מן הצדק ובהתקבל הטענה, לבית המשפט סמכות להורות על ביטול כתב האישום.

על פי סעיף 149 (10) לחוק סדר דין פלילי [נוסח משולב], תשמ"ב 1982, רשאי נאשם  "לאחר תחילת  המשפט" ואם לא בשלב זה, בכל שלב אחר של המשפט - להעלות טענה לפיה הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי  נגדו עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית.   זוהי טענת הגנה מן הצדק.

ב"הגנה מן הצדק" הנאשם הוא במרכז התמונה.  הגנה מן הצדק אינה ניתנת ליישום באופן אוטומטי גם בהתמלא עקרונות היסוד המנחים בבסיסה ובית המשפט ישתמש בסמכותו רק לאחר שיבחן את המשמעות המצטברת של מכלול הנתונים מול האינטרסים העומדים מולו להלן:

מצד אחד – האינטרס הציבורי, שמירת שלטון החוק, חשיפת האמת, אכיפת הדין, אינטרס הציבור לשמירת שלטון החוק ולבוא חשבון עם מפרי החוק, מתוך הצורך בקיום החוק ושמירה על אמינות השלטון.

 מצד שני - אינטרס שמירת זכותו של הפרט בהליך הוגן בנסיבות חריגות בהן התנהגות הרשות היא כדי "התנהגות בלתי נסבלת" שיש בה משום רדיפה ו/או דיכוי והתעמרות בנאשם, רשאי בית המשפט מכוח סמכותו הטבועה, לבטל את כתב האישום.

קביעת קיומה של "מניעות" – בשלב שלפני הגשת כתב אישום – מחייבת קיומה של תשתית עובדתית מוצקה  המראה קיצוניות בהתנהגות הרשות המצדיקה עשית שימוש בסמכותו של בית המשפט לבטל כתב האישום,  קרי במקרה שבו התנהגות הרשות הינה בלתי נסבלת בעליל.

מטרתה של הגנה מן הצדק איננה רק לבטא את הסלידה מהתנהגות פסולה של הרשות אלא גם למנוע הפיכת התנהגות כזו כ"נורמה".

בית המשפט ייטה שלא לעשות שימוש בדוקטורינה זו אלא אם יראה בהתנהגות הרשות כ"בילתי נסבלת" אשר עולה על עיקרון של טובת הציבור בהעמדת נאשמים לדין. יצוין כי במידה ובית המשפט מקבל טענה מקדמית של הגנה מן הצדק, רשאי בית המשפט לתקן את כתב האישום או לבטל את האישום.  במקרה של העדר סמכות שיפוטית של בית המשפט (הנובע משינוי בסעיפי העבירה) יועבר הדיון לבית משפט אחר מוסמך כאמור בסעיף 79 לחוק בתי המשפט.

כאשר בית המשפט מבטל כתב אישום בשל קבלת טענה של הגנה מן הצדק – שהינה טענה מקדמית בעלת אופי מהותי – לא תוכל הרשות להגיש כתב אישום מחודש.

יכולת ערעור לפסק הדין :

בכל מקום שבו מתקיים "הליך משפטי"  יש לאפשר לבעל הדין שנפסק נגדו להשיג על ההחלטה.  יש לציין כי זכות הערעור היא זכות הנתונה לצדדים על פי חוק.

בית משפט של ערעור רשאי לקבל את הערעור, לשנות את פסק הדין או לבטלו וליתן פס"ד אחר במקומו.

כנגזרת מתיקון 116 לחוק התכנון והבניה וע"פ הנחיות פרקליטות המדינה, נדרשות הוועדות המקומיות לתכנון ובניה לעדכן את מדניות האכיפה ויצירת מנגנונים (מסלולי הסדרה) להסדרת החריגות בתחומן.

בחריגות בניה ככל שישנן – מומלץ כי תחסכו מעצמכם (במידת האפשר) מטרדים ומתחים אישיים מיותרים של "הליכים משפטיים" וכנסו לאחד ממסלולי ההסדרה המותאמים למצב הבנוי והקיים בנחלתכם.

אין לראות בכתבה זו תחליף ליעוץ משפטי, הכתבה באה לתת לקורא מידע כללי ביותר לטענת "הגנה מן הצדק" בהקשר של אכיפת חוקי תכנון ובניה.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות ביטול עסקאות ומתן ארכות בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1583 החלטה 1585 החלטה 1591 החלטה 3738 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים התחשבנות מחדש התיישבות ועד מקומי ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תובענה ייצוגית תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.