הצלחה למחקר חדש במכון וולקני בשיתוף קרן קיימת לישראל ומועצת הדבש

27 ינו 2021
‎⁨מימין עומר קמה ואוריאל אלקלעי – דבוראים 'הכוורת שי ספקטור' בכפר רות⁩ ‎⁨מימין עומר קמה ואוריאל אלקלעי – דבוראים 'הכוורת שי ספקטור' בכפר רות⁩

מחקר חדש משותף של מכון וולקני, קרן קיימת לישראל בשיתוף מועצת הדבש וארגון מגדלי הדבורים בישראל, הצליח לאתר ולהרבות עצי אקליפטוס עשירים בפריחת קיץ וסתיו, לטובת מרעה דבורי הדבש. האקליפטוס הינו מקור הצוף (המזון) העיקרי של דבורת הדבש הנמצאת בסכנת הכחדה ופריחה מעץ גדול אחד מהווה מזון לכוורת שלמה, שתפוקתה מגיעה לכמות דבש הנעה בין 50-30 קילוגרמים.

מעבר לתועלת הישירה של ייצור דבש טבעי, חשיבותה העיקרית של דבורת הדבש מתבטאת בהאבקת גידולים חקלאיים וצמחי בר. שירותי ההאבקה שמספקים מגדלי הדבורים - הדבוראים - לחקלאי, באמצעות דבורת הדבש, הם מוצר חיוני והכרחי לקיום חקלאות הצומח בישראל, אשר הצורך בה אינו שנוי במחלוקת ונועד להבטיח אספקת מזון.

בארץ, ניכרת בשנים האחרונות ירידה במקורות מזון לדבורים, בעיקר בעונת הקיץ והסתיו עקב היעדר צמחיה פורחת מספקת וזאת בהמשך למגמה כללית של התמעטות המזון לדבורים, כלומר, צוף כתוצאה מהתרחבות שטחי הערים, הבטון והנדל"ן וצמצום האזורים החקלאיים, מגמה הנחקרת כגורם העיקרי לתופעת היעלמות הדבורים. המחסור בפרחי צוף גורם לירידה בייצור הוולד, ולהתמוטטות מושבות הדבורים.
עצי אקליפטוס מהווים פתרון משמעותי לבעיה, מאחר וחלקם פורחים בשפע דווקא בעונת הסתיו ומייצרים צוף ואבקת פרחים בכמויות גדולות. עם זאת, מקורם של מרבית עצי האקליפטוס בארץ, בזרעים ולא בשתילים וניכרת שונות גדולה בעוצמת ומועדי הפריחה, בין הפרטים השונים, ככל הנראה על בסיס שונות גנטית.
במסגרת המחקר בהובלת ד"ר עינת שדות, חוקרת במכון למדעי הצמח וד"ר ארנון דג, חוקר במרכז מחקר גילת לחקלאות על סף מדבר במכון וולקני, יחד עם תלמיד המחקר אבי אליהו, אותרו עצי אקליפטוס בוגרים שניטעו על ידי דבוראים וסומנו על ידיהם כמצטיינים בפריחתם הקיצית והסתווית, מהם נלקחו ייחורים (חלק שנשתל באדמה ממנו יצמח שתיל חדש). ריבוי מייחורים של עצי איקליפטוס בוגרים נחשב בעבר כבלתי אפשרי מכיוון שעצים אלו מאבדים את כושר ההשתרשות כשהם מגיעים לבגרות. הצלחת הריבוי מייחורים התאפשרה הודות לשימוש בחומרי השרשה ניסיוניים, שפותחו בשלוש השנים האחרונות במסגרת שיתוף פעולה עם דר' רועי וינשטיין מאוניברסיטת תל אביב, אשר הראו יעילות משופרת בהשרשת ייחורים.

החוקרים התמקדו בשלושה מינים מצטיינים: אקליפטוס המקור, אקליפטוס ברכיפילה, ואקליפטוס טרבוטי, מהם יצרו שתילים רבים, שניטעו בחלקת המחקר הניסיונית במכון וולקני. מרבית העצים פרחו כבר לאחר שנה.

בחלקו השני של המחקר, העבירו החוקרים כמאה שתילים חדשים של אקליפטוס מהפרטים המצטיינים, לדבוראים ברחבי הארץ, לנטיעה בט"ו בשבט, בסמוך לנקודות הצבת הכוורות, במטרה לעקוב ולבחון את העצים ופריחתם באופן אחיד בתנאי סביבה שונים.

ד"ר עינת שדות, חוקרת במכון למדעי הצמח: "אנו מתכננים להמשיך ולרבות וגטטיבית עצים מצטיינים בעלי פריחה שופעת לטובת ענף המכוורת גם בשנים הקרובות ולהוסיף מינים נוספים בעלי עמידות מוכחת ליובש שיתאימו לנטיעות בנגב. העצים שכבר נשתלו יהוו מערכת מחקרית יעילה לבחינת מידת ההשפעה של הרקע הגנטי לעומת תנאי הסביבה על האחידות בפריחה. בנוסף, נבחן את הערך התזונתי של הצוף והאבקה במיני העצים השונים, על מנת להבטיח נטיעות שיספקו תזונה מלאה לדבורי הדבש" אומרת ד"ר שדות ומוסיפה,
"מבדיקות ייצור הצוף ומספר הפרחים של העצים המצטיינים, הוערך פוטנציאל של 300-500 ק"ג דבש מדונם שיינטע על טהרת השתילים החדשים, מדובר בתנובה גבוהה מאד יחסית. העשרת שטחי המרעה לדבורים באמצעות חורשות פורחות בעונה הקשה, עשוי לתרום להתמודדות עם בעיית מיעוט מקורות הצוף ואכן, גישה זו כבר החלה למשוך התעניינות בקרב חקלאים בעולם".


אופי רייך, מנכ"ל מועצת הדבש מברך על תוצאות המחקר החיוביות ועל שיתוף הפעולה החשוב עם מכון וולקני וקק"ל למען הצלת דבורת הדבש: "בעולם מעניקים למחקרים על הדבורים חשיבות עליונה, מאחר והדבורים מאביקות 80% מייצור גידולי החקלאות, וללא הדבורה לא תתקיים האבקה ולא יהיה מזון מהצומח לאנושות ולחי. בט"ו בשבט הקרוב ייטעו הדבוראים את שתילי האקליפטוס שקיבלו ממכון וולקני וכולנו ציפייה, כי יניבו כמויות גדולות של צוף בפרק זמן קצר עבור דבורי הדבש. במקביל מתקיים בט"ו בשבט פרויקט הנטיעות הצופניות המשותף לדבוראים ולקק"ל".

אביב אייזנבנד, אגף הייעור, קק"ל: "זה כבר מעל 20 שנה שקק"ל מקיימת שיתוף פעולה מוצלח, עם מועצת הדבש והדבוראים, המתחיל באיסוף זרעים וגידול שתילים (בשלוש משתלות קק"ל), של עשרות מיני עצים ושיחים צופניים, עבור שורה של מטרות. בנוסף, קק"ל תומכת במחקרים יישומיים בתחומי היער השונים כמו גם בפיתוח שיטות לריבוי של עצים מצטיינים, שאותרו בשטח וסומנו על ידי הדבוראים. המחקר ימשיך להתמקד בעמידותם ליובש, ובכאלה המראים יתרון במועד הפריחה, משך תקופת הפריחה והיותם ספק מצטיין של צוף ואבקה. קק"ל תמשיך לתמוך ולקדם את המחקר היישומי בענף היער גם בעתיד, לשיפור העשייה היערנית על גווניה השונים".

מנתוני מועצת הדבש: ערך הייצור החקלאי הנובע מהאבקת הגידולים החקלאיים על ידי הדבורים, עומד על כ- 3 מיליארד שקלים בשנה. בישראל 510 דבוראים המטפלים ב-120,000 כוורות, מתוכן 80,000 כוורות משמשות להאבקת גידולים חקלאיים.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לכתבות בנושאים:

F2F OECD אבוקדו אגודות שיתופיות אגרוטק אגרומשוב אורגני איכות הסביבה איסור על דיג אירועים של האיחוד החקלאי אכיפה אנרגיות מתחדשות ארבה ארגון מגדלי ה ארגון מגדלי הבקר ארגון מגדלי הדבש ארגון מגדלי הדגים ארגון מגדלי ההדרים ארגון מגדלי הירקות ארגון מגדלי העופות ארגון מגדלי הפירות בוררות בחירות ביטוח נזקי טבע ביצים בפרדס בצורת בקעת הירדן בתי אריזה גרנות דבש דובדבנים דיג דיור מוגן דיני עבודה דמי טיפול ארגוני האיחוד החקלאי הברחות הדברת מזיקים החברה לפיתוח הגליל החטיבה לשמירה על הקרקע החלטה 1521 החלטות מועצת מקרקעי ישראל הטרור החקלאי המרחב הכפרי הערות לישיבת מועצת מקרקעי ישראל הפקעות הקמת יישובים חדשים הרפורמה בחקלאות הרפת והחלב השולחן העגול השומר החדש השקעות התאחדות החקלאים התיישבות ועדת גבולות ועדת צכסןץ ועידות ישראל לחקלאות ותמ״ל חבל שלום חדשנות חוות סוסים חוזה שכירות זמני חומרי הדברה חוק הוותמל חידושים טכנולוגים חינוך חמרה חקיקה חקלאות יבול שיא יזמות עסקית יחסי עיר כפר ייבוא וייצוא ייבוא תוצרת חקלאית יקביים ישיבת מועצת מקרעי ישראל כלבת כנרת לולים מגדלי הדבורים מועצת הדבש מועצת החלב מועצת הכפרים מועצת הלול מועצת המים מועצת הצמחים מועצת מקרקעי ישראל מו״פ ערבה תיכונה מו״פ צפון מזכ״ל התאחדות החקלאים מחירי תוצרת חקלאית מטה הדיור מטה יהודה מיגל מים מים והשקיה מיסוי מיסוי מקרקעין מכון וולקני מכסות ביצים מכסות חלב מכסות מים מנגו מערכות סולאריות מפקד החקלאות משבר האקלים משבר הדיור משבר המים משבר העגבניות משק החלב משקי עמק הירדן משק עזר משרד האוצר משרד החקלאות משרד השיכון והבינוי נאות הכיכר נווה אטיב נזקים בחקלאות נזקי מזג האויר ניקוז סמדר אוטולנגי עובדים זרים עובדים פלסטינאים עוטף עזה עין גב עכברת על האיחוד החקלאי ענף החלב ערבה תיכונה פדיון קרקע חקלאית פודטק פערי התיווך צמח תערובות צער בעלי חיים קורונה קורסים קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קנט קרקע רישום זכויות רפורמה בחקלאות רשות המים רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל רש״פ שוק סיטונאי שחיטה שחורה שימור שימושים חורגים שינוי אקלים שינויי יעוד שינוי תקנות הגנת הצומח שמאות מקרקעין שמיטה שמן זית שפעת העופות שר החקלאות תחרות הצילום תיירות כפרית תירס תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תמיכה בחקלאות תמיכות בחקלאות תערוכות ואירועים

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.