הדפס עמוד זה

פרויקט ט"ו בשבט - מועצת הדבש וקק"ל: 2,000 עצים צוּפָנִיִים יינטעו בסמוך למטעי אבוקדו כמקור צוף לדבורים הנעלמות ולהגברת שירותי האבקה להפריית הפרי

27 ינו 2021
‎⁨מימין- מאור ירקונ י מנהל חקלאות קבוצת כינרת ודבוראי גל כינרתי מכוורת קיבוץ כינרת⁩ ‎⁨מימין- מאור ירקונ י מנהל חקלאות קבוצת כינרת ודבוראי גל כינרתי מכוורת קיבוץ כינרת⁩

רגל חג האילנות, ט"ו בשבט, מקיימות קרן קיימת לישראל ומועצת הדבש- פרויקט לנטיעת עצים ושיחים צוּפָנִיִים (שיש בפרחיהם צוף) בשיתוף ענף האבוקדו בארץ, הנמצא בצמיחה מתמדת ודורש, בשנים האחרונות, שירותי האבקה נרחבים מהרגיל. הנטיעות הצוּפָנִיוֹת מתקיימות בסמוך למטעי האבוקדו להשגת שתי מטרות חשובות- הגדלת כמות הצוף - לדבורי הדבש הממוקמות בסמוך למטעי האבוקדו ובמקביל מתן שירותי האבקה - בתקופת פריחת עצי האבוקדו, אשר ללא פעולה זו לא תתבצע הפריית הפרי ולא יגדל האבוקדו על העצים.

נטיעות צופניות חשובות בהצלת ענף הדבורים, הנמצא בסכנת הכחדה, דבר היוצר חשש בעולם, מאחר ודבורת הדבש הינה המאביקה המרכזית בטבע,האחראית להאבקת 80% מהיקף הגידולים החקלאיים בעולם. הסיבה העיקרית לתופעת ההיעלמות של דבורי הדבש, היא התרחבות שטחי הערים והנדל"ן וצמצום שטחי החקלאות ואזורי הבר, הגורם למחסור קריטי בצוף- המשמש מזון לדבורים.

כחלק מהתכנית איתרו אנשי אגף היעור של קרן קיימת לישראל, בשיתוף הדבוראים ומגדלי האבוקדו שטחים בשולי המטעים, לצורך נטיעת העצים הצופניים עם מינים אחרים-שאינם אבוקדו, ופורחים בעיתוי אחר מזה של האבוקדו (בסוף הקיץ או בסתיו) על מנת ליצור מאזן אקולוגי בין כוורות דבורי הדבש, לבין מועדי פריחת האבוקדו, ופריחת העצים הצופניים החדשים שיינטעו במסגרת התכנית.

בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בהיקף מטעי האבוקדו בארץ, העומד על כ- 120,000 דונם המספקים כ- 120 אלף טון אבוקדו בממוצע לשנהבשנה הבאה יינטעו עוד כ- 10,000 דונם, זאת בשל הביקוש העולה בארץ ובעולם לצריכת אבוקדו הנחשב לסופר פוד. האבוקדו נחשב לפרי הייצוא המוביל בישראל, כאשר לאחרונה נחתם הסכם ייצוא ראשון של אבוקדו ישראלי ליפן. בהתאם למגמת התרחבות הענף, גדל גם הצורך בהרחבת מערך האבקת פריחת עצי האבוקדו, על ידי דבורי הדבש, כאמור- ללא פעולה זו, לא יהיה יבול אבוקדו.

גל כינרתי, דבוראי ומנהל מכוורת קיבוץ כנרת"תכנית הנטיעות הצופניות מביאה לקיום תנאים טובים ובריאים, להצבת כוורות דבורי דבש למשך כל עונות השנה בסמוך למטעי האבוקדו, המחויבים בפעולת האבקה של דבורי הדבש, על מנת שהפריית הפרי תתבצע כהלכה ועץ האבוקדו יספק יבול משמעותי".

מאור ירקוני מנהל חקלאות קבוצת כינרת ומגדל אבוקדו: "על ידי הגדלת מגוון המינים הצופניים בסמוך למטעים, ויצירת איזון ביולוגי ואקולוגי, ניתן כעת להציב כוורות דבורי דבש במטעי האבוקדו לאורך כל השנה, לספק להן צוף ולאפשר מרעה לדבורים בתקופות שהאבוקדו אינו פורח".

שחר עובדיה פרויקטור נטיעות צופניות במועצת הדבש: "פריחת האבוקדו מואבקת באופן כמעט בלעדי על ידי דבורת הדבש, ללא המצאות של כוורות דבורי דבש בקרבת מטעי האבוקדו בזמן הפריחה של העצים לא תהיה הפרייה מיטבית והמגדל יאבד כמות גדולה מאוד של פרי. מאחר ומדובר במטעים עצומים, הנפרסים על שטחים נרחבים, לאחר עונת הפריחה, נותרות הכוורות אשר ממוקמות במטעים ללא מקור מזון חליפי, במצב זה עלולות הדבורים להיוותר ללא מזון כלל. התכנית שהקמנו עם מגדלי האבוקדו עונה על כלל הצרכים של הדבוראים ומגדלי האבוקדו ומעל הכל של דבורי הדבש אשר יקבלו אספקה תמידית של מזון לאורך כל השנה".

אביב אייזנבנד, אגף היעור, קק"ל: "זה כבר מעל 20 שנה שקק"ל מקיימת שיתוף פעולה מוצלח ביותר, עם מועצת הדבש והדבוראים. שת"פ זה מתחיל באיסוף זרעים וגידול שתילים (בשלוש משתלות קק"ל), של עשרות מיני עצים ושיחים צופניים, עבור שורה של מטרות - תמיכה בחוסן דבורת הדבש וצמצום הפגיעה במושבות הדבורים מתופעת היעלמותן, תמיכה בקיומה ופעילותה של דבורת הדבש כגורם הכרחי להאבקה והפריה של גידולי הירקות והפירות, שימור והגדלת יצרנות הדבש הישראלי, הרחבת שטחי הנטיעה הפוטנציאליים לשיפור החזות הירוקה ולשיפור תנאי הסביבה לטובת כלל הציבור ועוד. קק"ל תמשיך לפעול עם מועצת הדבש והדבוראים גם בעתיד".

נתוני מועצת הדבשפועלים בישראל כ- 510 דבוראים המטפלים ב- 120,000 כוורות, מתוכן מוצבות 80,000 כוורות באזורי גידול חקלאיים ומשמשות להאבקה. בארץ תורמת דבורת הדבש באמצעות האבקת הגידולים לתל"ג החקלאי בישראל כ- 3 מיליארד שקלים בשנה. באתר מועצת הדבש - www.honey.org.il – ניתן למצוא מידע מה כדאי לטעת?- רשימת הצמחים הצופניים מופיעה בלשונית- הדבורים > צמחי צוף והאבקה.

פריטים קשורים