הדפס עמוד זה

עדכון הנחות באזורי עדיפות לאומית - הוראות מעבר / שמרית גיגי, עו״ד

שמרית גיגי, עו״ד שמרית גיגי, עו״ד

בימים האחרונים פרסמה הנהלת רשות מקרקעי ישראל הודעה על הוראות מעבר בנוגע לישובים אשר שונה איזור העדיפות הלאומית שלהם.

מקור השינויים בהחלטת ממשלה 4302 בעניין קביעת אזורי עדיפות לאומית ובתיקון פרק 4.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל שנעשה בעקבותיה (8.9.20). 

התוצאה של ההחלטות הינה שישובים הועברו מאזור עדיפות מסוים לאזור עדיפות אחר , כך למשל, ישנם ישובים אשר עד לכניסתה של ההחלטה לתוקף היו באזור עדיפות א' ועתה יהיו באזור עדיפות ב'. כמו כן ישנם ישובים שיוצאים לחלוטין ממעגל ההנחות. המשמעות היא, במקרים מסוימים, עליה דרמטית בשיעור התשלום לרמ"י!!

על מנת לאפשר הזדמנות לישובים אלו ולמועמדים לרכישת מגרש להשלים את הליכי רכישת המגרש בהתאם להנחות שהיו נהוגות עד היום, החליטה המועצה להסמיך את הנהלת רשות מקרקעי ישראל לקבוע הוראות מעבר בעניין זה.

הוראות המעבר קובעות כי יישובים אשר סיווגם כמפורט בסעיף 4.2.11 לקובץ ההחלטות נפגע ביחס לסיווגם במדיניות שהייתה עד לתיקון ימשיכו להנות מההנחות ע"פ המדיניות שקדמה לתיקון פרק משנה 4.2 לקובץ ההחלטות וזאת עד ליום 31.1.2021 בכפוף להגשת בקשה מלאה לרבות מסמכי חובה בהתאם לכללי רמ"י עד למועד זה.

לאור הודעת רמ"י, מוצע להשלים הגשת מסמכי הקצאה במועד הנקוב בהוראות המעבר. יודגש כי ההגשה צריכה להיות מלאה כך שניתן יהיה לערוך עסקה בהתאם למסמכים שהוגשו.

 

*האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

עודכן לאחרונה על ידי חגי שבתאי, עו״ד

פריטים קשורים