שינוי סיווג אזורי עדיפות לאומית / בועז מקלר רו"ח, אילן כהן מנהל מערכות מידע

בישיבת הנהלת רשות מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 21.10.2020 התקבלה החלטה מספר 4954 בנושא "הוראות מעבר – אזורי עדיפות לאומית".

ראו חוזרינו 88/2020 "הנחות אזורי עדיפות לאומית – הוראת מעבר"

על פי החלטה 4954 ישובים אשר סיווגם כמפורט בסעיף 4.2.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל שונה בעקבות התיקון שנכנס לתוקפו ביום 20.10.2020, ימשיכו ליהנות מהנחות אזור שהיו נהוגות עד לקבלת ההחלטה, וזאת עד ליום 31.1.2021 בכפוף להגשת בקשה מלאה לרבות מסמכי חובה בהתאם לכללי רמ"י עד למועד זה.

ראו רשימת 20 ישובים - שסיווגם ירד.

יודגש כי ישובים שסיווגם עלה, ייהנו מההטבות הנחות אזור כבר ממועד חתימת השר, דהיינו 20.10.2020.

ראו רשימת 17 ישובים - שסיווגם עלה.

לעניין תקרת ההנחה הסוציואקונומית הישובית ראו חוזרינו 85/2020 "תקרת ההנחה הסוציואקונומית בהקצאת מושבים באזורי עדיפות"

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237