הדפס עמוד זה

תמיכה כספית לפעולות שימור קרקע בשטחים חקלאיים

לחקלאים שלום!

האגף לשימור קרקע וניקוז מציע תמיכה כספית לפעולות שימור קרקע בשטחים חקלאיים ויישום ממשק משמר קרקע ומים בשטחי עיבוד חקלאי ע"פ הקולות הקוראים הבאים: עיבוד משמר, פעולות ואמצעים, תחזוקת מערכות שימור קרקע, תכנון כולל וסקרים.

בנוסף, השלמת תמיכה בגין רכישת מיכון חקלאי ייעודי המקדם ממשקי עיבוד משמר קרקע.

הבקשות תתקבלנה עד לתאריך 20.3.20 בתא שימור הקרקע במחוז אצל אורן בן סידון.

ניתן למצוא את נהלי תמיכה בתחום שימור הקרקע והעיבוד המשמר לשנת 2020 בקישור הבא.

תשלום המענק מותנה באישור תקציב המדינה לשנת 2020.

מחוז השפלה וההר

פריטים קשורים