הדפס עמוד זה

מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2020

ועדת התכנון של מועצת החלב בישיבתה מיום 07/01/2020 קיבלה החלטה על עדכון מדיניות התשלום לחלב מתוכנן ועודף לשנת 2020.

ההחלטה תובא לאישור מועצת המנהלים בישיבתה הקרובה.

פריטים קשורים