הדפס עמוד זה

רשם האגודות מפרסם נוהל תהליך טיפול בפניות

23 ספט 2019

נוהל חדש שיפורסם לחברי האגודות והציבור הרחב, יאפשר מעקב אחרי סטטוס הפניות ואופן הטיפול בהן

הנוהל המצורף בא להסדיר את אופן הטיפול בפניות המגיעות למשרד הרשם ופרסומו נועד לצורך הגברת השקיפות, תיאום ציפיות ושיפור איכות השירות הניתן לציבור הפונים ובפרט לחברי אגודות שיתופיות. 
 

הנוהל מבהיר מהם הנושאים שבסמכות משרד הרשם, מה התהליך אותו מבצעים בבירור תלונה ומהן האפשרויות העומדות בפני הפונים.

מצ"ב: