קודקס 2019 של רשות מקרקעי ישראל

מועצת  מקרקעי ישראל פרסמה את טיוטת קודקס החלטות מועצת מקרקעי ישראל. המדובר במסמך בן 344 עמודים אשר יחליף את כל החלטות מועצת מקרקעי ישראל הקיימות (כ-1600 החלטות).

הקובץ משקף את כל החלטות המועצה התקפות, וזאת בכפוף לשינויים בעקבות עריכה לשונית, האחדה של מושגים, איחוד החלטות וסעיפים, ביטול הוראות שאינן רלוונטיות וכיוצא בזה.

יחד עם קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל מפורסם קובץ של טבלת הפניות לה​חלטות מועצת מקרקעי ישראל​​ בו ניתן לראות את המקור לכל פרק, פרק משנה וסימן בקובץ החלטות המועצה.​

הערות הציבור ייבחנו על ידי הוועדה, ובהתאם להחלטתה יעודכן קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל. עם סיום עבודתה תודיע הוועדה למועצת מקרקעי ישראל על גיבוש קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סופי. מועד ההודעה יהיה המועד שבו ייכנס קובץ החלטות המועצה לתוקף.

בהתאם לאמור לעיל, הציבור יוכל להעיר הערות אך ורק לעניין אי התאמה מהותית (שינויים שיש בהם השפעה על משמעות ההוראות, להבדיל משינויי נוסח ומיקום) בין החלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות לבין הוראות קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל. לא ייבחנו הערות בנושאים אחרים.

לציבור ניתנה שהות של 45 ימים, עד ליום 7.3.19 להעיר הערות לקובץ באמצעות  הטופס המקוון בלבד.​​

לפתיחת הקובץ של קודקס 2019

לידיעה באתר רשות מקרקעי ישראל

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237