הורשת הנחלה במושב - כל מה שצריך לדעת / מתן חביביאן, עו״ד

משפחות רבות במושבים ובמגזר החקלאי מגיעות לרגע בהן הן צריכות להחליט מי מבין הילדים יירש את נחלת ההורים.

כאמור, הנחלה במושב אינה דומה לנכס בעיר והמורכבות בה גדולה, כשעיקר הקושי טמון בעובדה שאת הנחלה ניתן להוריש לצאצא אחד בלבד, דבר הגורם במשפחות רבות למתחים ולעיתים גרוע מכך, לסכסוכים ממושכים.

בפני ההורים עומדת דילמה כמעט בלתי אפשרית אשר מעמידה אותם במצב בו עליהם לבחור מי מבין ילדיהם ימשיך את דרכם בנחלה.

בפני המשפחות המגיעות לצומת דרכים זו עומדים מס' אפשרויות אשר לא בטוח שאף אחת מהן תהיה לשביעות רצונם של כל בני המשפחה, אך יכול ותכנון נכון באמצעות עו"ד שבקיא בתחום ובהסכמה רחבה של כל בני המשפחה תביא להימנעות סכסוכים וישוב הדברים בצורה המיטבית בהתאם להסדר המשפטי החל על הנחלה הספציפית.

 אפשרות אחת העומדת בפני ההורים הינה, להכריע מי מבין הילדים יהיה בעל הנחלה והזכות בנחלה תהיה שלו בלבד. המינוי יכול  להיעשות בצורה של קביעתו כ"בן ממשיך" או בהסכם מתנה בין ההורים לילד והכל תלוי בחוזה החכירה או השכירות אשר חל על הנחלה. במקרה כזה יהיה ניתן לקבוע כי האח שקיבל את הזכויות בנחלה יפצה את יתר אחיו. הבעיה במקרה כזה שלא תמיד יש את האפשרות לאותו הילד לפצות את יתר אחיו ביחוד בנחלות ששווים גבוה במיוחד.

אפשרות אחרת, הינה מכירת הנחלה לצד ג', אפשרות זו מאפשרת לחלק את התמורה בין הילדים באופן שווה מחד גיסא, מאידך ישנו קושי למשפחות למכור את הנחלה לאחר שבמשך שנים טפחו והשקיעו בה את מירב שנותיהם ולעתים המשק הוא מקור פרנסתם. כמו כן המיסוי הגבוה במכירת הנחלה הופך לעיתים את האפשרות ללא משתלמת.

כמו כן ניתן יהיה לערוך הסכמים פנים משפחתיים בין האחים וההורים אשר יסדירו את חלוקת שאר הנכסים והזכויות בנחלה של ההורים.

אפשרות מעשית אחרת העומדת כיום בפני בעלי הנחלות הינה האפשרות לפיצול מגרש מנחלה לפי החלטת מועצה 1523, על פי החלטה זו בהתקיים מספר קריטריונים ניתן יהיה לפצל מגרש משטח "חלקת המגורים" של הנחלה (2.5 דונם). את המגרש ניתן יהיה לרשום על שם ילד אחר או למכור את המגרש ולהשתמש בכספי המכירה לצורך פיצוי שאר היורשים, דבר שיקל מעט על הורים הבאים לקבל החלטה בעניין הורשת הנחלה.

דומה שעל אף הקושי המובנה הטמון בהורשת המשק, תכנון נכון והכרה של כל האפשרויות העומדות בפני בעלי הנחלות, תוך שקיפות מול הילדים יכול ותמנע סכסוכים עתידים בין ההורים וילדיהם.

מתן חביביאן, עו״ד

משרד עורכי דין מתן חביביאן מתמחה בעסקאות נדל"ן, ובמגזר הכפרי.

מייל: matan@hm-law.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237