⁨3 מ- 7 האגודות השיתופיות (מגוש קטיף לשעבר) המחזיקות בחברת משקי עזה עתרו לפירוקן⁩

 שדה של נוריות שצולם בעוטף עזה בתקופת האביב שדה של נוריות שצולם בעוטף עזה בתקופת האביב מרכז להבה בית שמש, מתוך אתר פיקיויקי

3 מ- 7 האגודות השיתופיות אשר היו קיימות בגוש קטיף, שהן בעלות מניות בחברת משקי חבל עזה, עתרו לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה שזה יורה לרשם האגודות השיתופיות למנות להן מפרק, באמצעות בא כוחן עו"ד אייל סודאי ממשרד חיימסון-סודאי המתמחה בדיני אגודות שיתופיות.

חברת משקי חבל עזה הוקמה על ידי 7 ישובים אשר היו בגוש קטיף, טרם ההתנתקות, והיא מעבדת למעלה מ- 22 אלף דונמים (גד"ש, מטעים, פרדסים) בתי קירור ואריזה ועוד באזור חבל אשכול ושוויה מוערך בכחצי מיליארד ₪.

מעבר להיותה של חברת מח"ע שייכת ל- 7 אגודות, היא שייכת למעשה לכ- 280 אנשים, שהינם חברים באגודות אלו, כאשר רבם מתקרבים או עברו את גיל הפנסיה זה מכבר, והם מפוזרים ברחבי הארץ. בעתירתן טוענות האגודות נצר חזני, גן נר ובדולח באמצעות, עו"ד אייל סודאי כי חוק ההתנתקות ביקש לדאוג לאותם חברים, למעין פנסיה בהגיעם לגיל פרישה או בסמוך לה, שכן מרבית החברים היו חקלאים נטולי זכויות סוציאליות.

כזכור, בקיץ 2005 ביצעה ממשלת ישראל את תכנית ההתנתקות, במהלכה פונו תושבי היישובים ברצועת עזה והישובים עצמם. כדי להסדיר את מכלול ההיבטים הכלכליים והמשפטיים נחקק באותה שנה חוק יישום תכנית ההתנתקות. סעיף 105 בחוק ההתנתקות קובע כי אגודה שיתופית התיישבותית תפורק בהתאם להוראות פקודת האגודות השיתופיות ורשם האגודות השיתופיות ימנה לה מפרק. החוק גם מתייחס לתאגידים קשורים כגון מח"ע ובמסגרת תקנות היישום לחוק נקבעו גם תקנות התאגידים הקובעות מנגנון, אשר נועד להסדיר את אופן חלוקת המניות לאחר הפירוק, לכל אחת מן האגודות החברות באותם תאגידים קשורים, לרבות מח"ע. על פי העתירה, התקבולים שצפויים היו להתקבל מפירוק האגודות וחלוקת המניות במח"ע, נועדו להבטיח קיומם של החקלאים בכבוד.

עו"ד סודאי מסביר כי חוק ההתנתקות חייב את רשם האג"ש למנות מפרק ל-7 האגודות, שכן עת האגודות תפורקנה הן תוכלנה למצוא משקיע שירכוש את מניותיהן במח"ע, כפי שאירע עת מומשו יחידות ההשתתפות של המושבים והקיבוצים בתנובה, עת זו נרכשה בשנת 2008 ע"י קרן אייפקס.
לטענת עו"ד אייל סודאי, כאשר ימונה מפרק לאגודות, ויימצא משקיע למח"ע, יוכל כל חבר לקבל את חלקו היחסי בשווייה של מח"ע (כ- 1.5 מיליון ש"ח כ"א), כאשר קבלת שווי זה עדיף עשרות מונים על פני דיבידנד שנתי של כ- 20-10 אלף ₪ שמקבל כל חבר בשנים האחרונות.

בעתירה נטען, כי בשנים האחרונות בוצעו השקעות שונות מצד מח"ע, בהיקפים של מיליוני שקלים, שהתבררו כעסקאות כושלות, ובמסגרתן ירדו לטמיון סכומי עתק וישנו חשש כי אם לא ימונה מפרק, ואם לא ימצא משקיע- כי אז גם הפנסיה של החברים תאבד או תופחת משמעותית.

בעתירה פורטו פניות רבות של האגודות לרשם האג"ש על מנת שזה יעשה שימוש בסמכותו למנות להן מפרק, אלא שבשל מחלוקת עם שאר האגודות השיתופיות, רשם האגודות השיתופיות נמנע עד כה ומתמהמה ממתן צו פירוק לאגודות מאז ההתנתקות בשנת 2005 ועד היום, ומזה כבר 12 שנה, ונטען כי בכך נמנע מחברי האגודות השיתופיות נצר חזני, גן נר ובדולח לממש את אחזקותיהן במח"ע.
לפיכך, לאור התמהמותו של רשם האג' השיתופיות הוגשה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בי-ם באמצעות עו"ד אייל סודאי ממשרד חיימסון-סודאי המתמחה בדיני אגודות שיתופיות.

 

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237