שר האוצר ומינהל התכנון מציגים – ועדת הישראבלוף

20 דצמ 2017

הוועדה למתחמים מועדפים לדיור (הוותמ"ל), החלה לפעול לפני למעלה משלוש שנים, על מנת לקצר את הליכי התכנון למגורים. דוח עדכני של החברה להגנת הטבע, במלאת שלוש שנים לעבודת הוועדה, מגלה כי למרות שהוועדה אישרה עד כה 34 תכניות, בהיקף של 95 אלף יחידות דיור, בפועל לא נבנתה אפילו יחידת דיור אחת!. עוד מגלה הדוח, כי בעוד שהוועדה מקבלת 32 אחוז מההתנגדויות של משרדי הממשלה, מתקבלות רק 4 אחוז מההתנגדויות של הציבור, ו – 84 אחוז מההתנגדויות של הציבור, נדחות לחלוטין. סמנכ"ל החברה להגנת הטבע: "אנו קוראים לשר האוצר, שלא להאריך את עבודת הוועדה"

לקריאה להפסקת פעילות הוותמ"ל מצטרף גם עמיר ריטוב, יו"ר מרכז המועצות האזוריות, במכתב שיצא לאחרונה לשר האוצר, משה כחלון ולקבינט הדיור: "הוותמ"ל, ככלי המרכזי בו בחרה הממשלה להתמודדות עם משבר הדיור, מתגלה לאחר שלוש שנות עבודה כוועדה עוקפת תכנון ודמוקרטיה. הוועדה מאשרת במהירות עשרות אלפי יחידות דיור במחי יד על חשבון עשרות אלפי דונמים של קרקעות חקלאיות ושטחים פתוחים בשולי הערים" 

על פי הדוח של החברה להגנת הטבע, המצורף למעלה, מתוך 86 התכניות שהוכרזו בקבינט הדיור, 19 טרם הגיעו לפתחה של הוועדה. מתוך ה - 67 שכן הגיעו לפתחה, 15 הן לפני דיון להפקדה, 4 תכניות הוחלט להפקיד, אך טרם הופקדו בפועל, 10 תכניות הופקדו בפועל להתנגדויות, 34 אושרו ו – 4 נגנזו. כלל התכניות שהוכרזו עד כה בקבינט הדיור, מתפרשות על שטח של 102 אלף דונם וכוללות כ – 300 אלף יחידות דיור.

כאמור, מכלל 34 התכניות שאושרו עד כה – לא נבנתה עד היום, בלמעלה משלוש שנות פעילות הוועדה, ולו יחידת דיור אחת.

החברה להגנת הטבע מציגה בדו"ח את הבעייתיות הגדולה בעבודת הוותמ"ל - הצורך הגדול ביחידות דיור, הוא זה ששולט בעבודת הוועדה, והתכנון הכולל של מוסדות ציבור, פתרונות תחבורה - ציבורית ופרטית, הוא משני בלבד, אם בכלל. הוועדה מקדמת בנייה חדשה, על גבי שטחים פתוחים ערכיים ועל גבי שטחים חקלאיים, לעיתים קרובות - בניגוד לעמדת הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות.

כמו כן, מציג הדוח את ההתנגדות ההולכת וגוברת של הציבור לעבודת הוועדה, הן מכיוונן של רשויות מקומיות והן מכיוונן של התאגדויות ציבוריות, הקוראות לתכנון נכון יותר ומתחשב יותר, הרואה את כלל הגורמים ולא "סופר" יחידות דיור בלבד. 

על פי הדוח של החברה להגנת הטבע, הוועדה עושה שימוש בחוקרים, ככלי עקיף לבחינה ושמיעה של התנגדויות. בפועל, החוקר משמש כערוץ עקיף בין ציבור המתנגדים, לבין הוועדה. ממצאי הדוח של החברה להגנת הטבע מגלים: החוקרים דחו באופן מלא, או חלקי, 86 אחוז מההתנגדויות (ממשלתיות, רשויות מקומיות וציבור), ורק 14 אחוז התקבלו.

הוגשו לוועדה בסך הכול 1379 השגות – החוקרים קיבלו 187 מהן, נדחו באופן חלקי 199, ונדחו לחלוטין 993.

בדוח נמצא כי התנגדויות ממשלה מתקבלות באופן הנרחב ביותר – 32 אחוז מההתנגדויות מתקבלות, לעומת 22 אחוז של השלטון המקומי ורק 4 אחוז מההתנגדויות של הציבור.

מההתנגדויות של הציבור – 766, התקבלו 30 (4 אחוז), 91, נדחו באופן חלקי (12 אחוז) ו – 645, נדחו למרי (84 אחוז).

לעומת זאת, מההתנגדויות של משרדי הממשלה – 225 – התקבלו 72 (32 אחוז), 47 נדחו באופן חלקי (21 אחוז) ונדחו לגמרי 106 (47 אחוז).

התנגדויות של השלטון המקומי – בסך הכול הוגשו 388 השגות, מתוכן התקבלו 85 (22 אחוז), נדחו באופן חלקי 61 (16 אחוז) ונדחו לגמרי 242 (62 אחוז).

מבין מספר יחידות הדיור שהוכרזו, החלוקה לפי מחוזות, היא – 26 אחוז במחוז מרכז, 25 במחוז דרום, 18 אחוז בצפון, 15 אחוז בחיפה, 10 אחוז בתל אביב ו – 3 אחוז בירושלים.

ניר פפאי, סמנכ"ל שמירת סביבה וטבע בחברה להגנת הטבע: "במקום לנצל את משבר הדיור, לשם עלייה ברמת התכנון, מופנה המאמץ להקמת ועדות תכנון חדשות, המקדמות תכנון מהיר, הגורם לנזקים רבים הרבה יותר מתועלת. בעקבות ממצאי הדוח, אנו קוראים לשר האוצר, משה כחלון, האחראי על מערכת התכנון בישראל, שלא להאריך את הוראת השעה ולהפסיק את פעילותה של הוועדה".

אסף זנזורי וערן בן נון, מתכננים בחברה להגנת הטבע וכותבי הדוח: "הדוח מציג תמונה עגומה - לא רק שהחוק אינו מציע פתרון ממשי למצוקת הדיור, הוא גם עלול לגרום לנזקים בהמשך הדרך. אחד הכשלים המרכזיים של החוק, הוא שהוא מתמקד רק בקיצור הליכי התכנון כפתרון למשבר הדיור ונמנע מלטפל בחסמים העיקריים של תחום הבנייה והדיור, כמו תחבורה, ביוב, תשתיות ועוד. שלוש שנים לאחר תחילת פעילות הוועדה, ניתן לראות בבירור שהיא נתקלת בקשיים רבים, גם במישור התכנוני וגם במישור המשפטי, וההתנגדות הציבורית אליה רק הולכת וגוברת. בסופו של יום, הוועדה מגלגלת את הבעיות משלב התכנון לשלב הביצוע. כדי לנסות ולפתור את מצוקת הדיור, יש לפעול למימוש מהיר של המלאי התכנוני המאושר, אשר מימושו מתעכב בשל חסמים שונים וכן למימוש מלאי יחידות הדיור המאושרות ברמה המתארית המחוזית. זאת, על בסיס ועדות התכנון הקיימות, ובראשן הוועדות המחוזיות, וכמובן לקדם התחדשות עירונית.  

תכניות הוותמ"ל, למעשה, מכתיבות סטנדרטים של תכנון עכשווי על עתודות קרקע עתידיות, באופן שאינו מתחשב ואף אינו יכול לצפות בכלל המאפיינים של השטחים האמורים בעתיד; צפיפות אוכלוסין, תלות בתחבורה פרטית, התפתחות של תחבורה ציבורית, שינויים בהרגלי התעסוקה וכדומה. עיקר יחידות הדיור שמתכננת הותמ"ל הן יחידות "על הנייר" בלבד, למלאי ולא לביצוע. לעמדתנו, יש לתכנן לביצוע ולא למלאי. תכנון מוקדם מדי מגביל את הדורות הבאים."

לקריאת דו"ח מעקב תקופתי - פעילות הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה למתחמים מועדפים לדיור (הוותמ"ל)

למידע נוסף עקבו אחרינו בפייסבוק: משמר התכנון

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237