אורי אריאל שר החקלאות חתם על הסכם שיתוף פעולה חקלאי עם שר החקלאות הרוסי לפיו ישראל תפעל בשיתוף פעולה עם ממשלת רוסיה להקמת מאגדי רפתות ברוסיה תוך הטמעת טכנולוגיות מתקדמות על מנת שרוסיה תייצר חלב באופן עצמאי ללא צורך בייבוא

חתימת הסכם חלב עם רוסיה חתימת הסכם חלב עם רוסיה יח״צ

שר החקלאות, ח"כ אורי אריאל, חתם עם שר החקלאות הרוסי, אלכסנדר טקאצ'יוב, על הסכם שיתוף פעולה חקלאי בין רוסיה לישראל. במסגרת ההסכם, בשלב הפיילוט ישראל  ורוסיה יפעלו להקמת מאגדי רפתות ברוסיה שתיכללנה בין 5,000 ל- 8,000 פרות חולבות. מומחים ישראלים מתחום החלב ידריכו את החקלאים ומנהלי הרפתות הרוסיים על מנת לקדם ולייעל את ענף החלב ברוסיה.

הפרויקט הגדול מתייחס להקמת רפתות בסדר גודל של מיליון פרות חולבות בהשקעה של כ- 5 מיליארד דולר ושלב הפיילוט מתייחס להקמת רפתות בסדר גודל של 100,000 פרות חולבות. (לשם השוואה - בכל הרפתות הישראליות יש היום כ- 120,000 פרות חולבות).


בשלב הראשון, תשולבנה בפיילוט חברות  ישראליות הפיילוט צפוי להתחיל ברבעון הראשון של שנת 2018 ויבחן את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט עבור האזורים ברוסיה שבהם יתקיים הפיילוט לטובת המשך והעמקת שיתוף הפעולה גם בשלבים הבאים. הפרויקט יתבסס על הניסיון, הידע והמומחיות של ישראל ובמהלכו תוטמענה הטכנולוגיות המתקדמות הרלוונטיות לענף שתסייענה ביצירת תנאים אופטימליים לייצור חלב באזורים שיבחרו ברוסיה.


כיום, תעשיית החלב בישראל היא מהמובילות בעולם. על אף תנאי האקלים הקשים, תפוקת החלב הממוצעת לפרה בישראל גדלה באופן משמעותי בשנים האחרונות. החקלאי הישראלי משתמש בציוד מודרני, ומערכות ממוחשבות לניהול הרפת אשר פותחו בישראל ונמכרות בכל רחבי העולם. המערכות הישראליות המתוחכמות מאפשרות לחקלאי לעקוב אחר בריאותה של כל פרה, מבטיחות את רווחתן המקסימלית של הפרות, ומביאות לניצול הפוטנציאל שלהן, תוך שמירה על מצבן הגופני, פוריותן ותנובתן של הפרות.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237