הדפס עמוד זה

העלאת שכר המינימום / אסנת קולודני חיים, עו״ד

ביום 30.10.17 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק שכר מינימום, הקובעת העלאה נוספת של שכר המינימום החודשי מ- 5,000 ₪ ל- 5,300 ₪ בגין משרה מלאה (186 שעות חודשיות) החל מחודש דצמבר 2017.

בהתאם, החל מחודש דצמבר 2017:  שכר המינימום השעתי יעמוד על סך של 28.5 ₪ במקום 26.88 ₪.

שכר המינימום היומי למועסקים חמישה ימים בשבוע יעלה מ- 231 ₪ ל- 245 ₪ ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום של 28.5 ₪ לשעה ושכר המינימום היומי למועסקים ששה ימים בשבוע יעלה מ 200- ל- 212 ₪ ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום של 28.5 ₪ לשעה.

עובד המועסק במשרה חלקית זכאי לשכר מינימום חלקי שיחושב יחסית לחלקיות משרתו.

מעסיק שלא שילם שכר מינימום על פי חוק שכר מינימום, תשמ"ז -1987, דינו מאסר או קנס וזה דינו גם של כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף – למעט שותף מוגבל – או פקיד באותו תאגיד ואחראי לענין הנדון, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה.

האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.

אוסנת קולודני - חיים, עו״ד

מתמחה בתחום דיני עבודה במשרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

עודכן לאחרונה על ידי אוסנת קולודני - חיים, עו״ד

פריטים קשורים