מועצת הדבש ודבוראי ישראל מברכים על החלטת משרד החקלאות, שהתקבלה היום, להרחבת מספר פקידי היערות ברשויות המקומיות

זאב מידן מנכ"ל מועצת הדבש אומר: "תגבור פקידי היערות הינו הכרחי, נוכח עשרות אלפי הכריתות של עצים וחורשות שלמות, המבוצעות ברחבי הארץ בשנים האחרונות שלא כדין ולא תחת פיקוח. החלטה זו צריכה להוביל לשינוי בהליכי מתן היתרי כריתה בשטחים הפתוחים ובשמורות הטבע ולעצור את הכחדת והפגיעה בעצים צופניים.

אומר מידן, בנוסף מציין :"בשנים האחרונות, חקלאים ותושבים ברחבי הארץ מתעוררים מדי בוקר, למראה האסון בו נכרתים אלפי עצים, ביניהם עצי האקליפטוס המהווים מקור הצוף העיקרי עבור דבורת הדבש, שהינה המאביקה העיקרית בטבע האחראית להאבקת 80% מהגידולים חקלאיים.

כריתות אלו מתבצעות בשיטתיות ללא התראה מוקדמת ולצערי, גם באישור פקידי היערות לדורותיהם במשרד החקלאות. שכן, היתרי כריתה הניתנים על ידי משרד החקלאות אינם פגי תוקף וניתן לממשם בכל זמן! רק בשנתיים האחרונות בוצעו כריתות יזומות של מעל ל- 12,000 עצי אקליפטוסים, באזורים שונים בארץ, ביניהם- בנחל אלכסנדר, בשמורת החולה, קיבוץ דן, פלמחים- נחל שורק, רמת הגולן, חדרה, קיבוץ כינרת ועוד.

כתוצאה מהכריתות המאסיביות שבוצעו נגרם נזק בלתי הפיך לענף הדבש והאבקה, ההפסד כתוצאה מחוסר תפוקת דבש באזורים אלה מוערך בכ- 3 מיליון שקלים".

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237