מיסוי במהלך יישום ומימוש החלטה 1470 - פיצויי נטילת קרקע / בועז מקלר, רו"ח חן שחרור, עו"ד

עו״ד חן שחרורמשרדנו מלווה עשרות מושבים, קיבוצים וחוכרים חקלאים אחרים בייעוץ וטיפול בהיבטי המס במהלך יישום מימוש החלטת מועצת מקרקעי ישראל  (וקודמותיה) 1470 בדבר "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים או תעסוקה" (ההחלטות הקודמות - 1222, 1259 , 1285 ו- 1426) (להלן: "ההחלטה").

עמדת רשות המיסים - הפיצוי אינו בגדר הפקעה ואין הטבת מס

לפי הנחיית רשות המיסים המשקפת את עמדתה הנחרצת בעניין, "אין לראות בפיצוי המתקבל עקב סיום מוקדם של חוזה חכירה כפיצוי בשל הפקעה המקנה הטבה במס בהתאם לסעיף 48ג לחוק מיסוי מקרקעין. סיום החכירה בין אם מדובר בסיום מוקדם ובין אם במועד הוא פועל יוצא ממערכת החוזית בין ממ"י לבין החוכר".

כלומר, על פי עמדת רשות המיסים, אין מדובר בהליך שדינו להתמסות כדין הפקעה.

נבהיר כי עמדה זו הינה בניגוד מוחלט לעמדתנו כפי שיפורט להלן.

עמדתנו -יש להחיל הטבות מס ההפקעה לפי סעיף 48ג לחוק מיסוי מקרקעין

למשרדינו, בליווי משרד של עו"ד רון רוגין, טיעונים כבדי משקל וייחודיים, אשר נבחנים בבית המשפט, לפיהם יש להשית על שבח המקרקעין במימוש החלטה 1470 את מיסוי ההפקעה כאמור בסעיף 48ג לחוק מיסוי מקרקעין.

טענותינו מובאות בכל תיק על פי העובדות והנסיבות בה ניטלה הקרקע ואין מדובר במקרה אחיד וכולל לכל המקרים יחד.

לאור האמור, ולאור עמדתה הנחרצת של רשות המיסים, מומלץ להקפיד כבר במהלך הדיונים המוקדמים עם רשות מקרקעי ישראל וכמובן שבמהלך הדיונים מול מיסוי מקרקעין על הבאת הטיעונים הנכונים מבחינה עובדתית ומשפטית.

נדגיש כי טענה שלא תיטען בהליך ההשגה לא תוכל להישמע בבית המשפט. 

דרישת רשות המיסים לתשלום מס רכישה על מלוא שווי זכויות מגרשי האופציה

במסגרת ההחלטה, ניתנת למושב / לקיבוץ אופציה לרכוש בפטור ממכרז ובמחיר מלא 20% (25% באזורי עדיפות) משווי הזכויות שניטלו ממנו.

במקרים רבים סיחרו המושבים / הקיבוצים את האופציה ומכרו אותה ליזם על מנת שזה יתקשר עם רמ"י לרכישת המגרשים האמורים. מכירת האופציה ליזם חייבת בדיווח למיסוי מקרקעין וחייבת במס שבח למוכר ומס רכישה לרוכש.

יחד עם זאת, עמדת רשות המיסים היא כי רק החוכר ראשי (המושב / הקיבוץ) יכול לרכוש את המגרשים ולכן יש לחייב את המושב / הקיבוץ במס רכישה בגין רכישת מלוא שווי זכויות מגרשי האופציה מרמ"י.

התוצאה היא:

חיוב כפול במס רכישה – פעם אחת למושב / לקיבוץ בגין רכישת הקרקע מרמ"י ופעם שניה ליזם בגין רכישת הקרקע מהמושב / הקיבוץ.

נציין כי רשות מקרקעי ישראל לא מאשרת הקצאת מגרשי האופציה ליזם ללא קבלת אישורי מס רכישה מרשות המיסים על מגרשי האופציה.

עמדת רשות המיסים מתבססת, בין השאר, על הלכת עין צורים ועל העובדות, הנסיבות והתנהלות החוכר מול רמ"י והיזם במהלך המו"מ.

עמדת רשות המיסים היא כי כל מקרה ייבחן לגופו לרבות הצעדים שננקטו עד למימוש האופציה על ידי היזם והתנהלות המושב / הקיבוץ מול הצדדים הקשורים במימוש האופציה (רמ"י, יזם וכד').

עמדתנו, בניגוד לעמדת רשות המיסים היא כי במקרה של מכירת האופציה, בכפוף לניסוח ההסכם והתנהלות הנכונה מול היזם, אין לחייב את המושב / הקיבוץ במס הרכישה.

לפיכך, מומלץ להתנהל במחשבה תחילה בעת ניסוח הסכם מכירת האופציה ובהתנהלות מול היזם על מנת ליצור בסיס עובדתי נכון אשר יסייע להגשת ערר לבית המשפט באם יוחלט על כך.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1583 החלטה 1585 החלטה 1591 החלטה 3738 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השוואת תנאים מושבים וקיבוצים השכרת בתי מגורים התחשבנות מחדש התיישבות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תובענה ייצוגית תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.