הנדון: החלטת הנהלת רמ"י 4134 בעניין הגדרת משבצת קרקע

בתאריך 26/04/2017 קיבלה הנהלת מועצת רמ"י החלטה על הגדרת משבצת קבע לישובים חקלאיים. ההחלטה כוללת התייחסות ליישום מחלטות מועצה מס 361 ו- 476 וכן הנחיות לקביעת שטחי הקבע.

מזכ״ל האיחוד החקלאי, עו״ד דודו קוכמן, הביע  במכתב לעדיאל שמרון, מנהל רשות מקרקעי ישראל את התנגדותו תנועת האיחוד החקלאי להחלטה זו. עו״ד קוכמן, נימק את התנגדותו, בין היתר,  בנימוקים הבאים:

  • החלטת הנהלת רמ"י לא יכולה לסתור החלטת מועצת מקרקעי ישראל וככל שיש רצון לתקן החלטה, יש לפעול לתיקונה בהחלטת מועצה.
  • כ-120 אגודות ישובים מתוכננים נעדרים מפות לצורכי רישום ומשבצת הישוב למעשה לא הוגדרה, אין כל ביטוי ביחס לאגודות אלה בהחלטת ההנהלה.
  • סעיף 4 להחלטה מחייב את אישור שר החקלאות או המלצת ועדת קרקעות וסותר את הכתוב בהחלטת ההנהלה בסעיף 6.
  • סעיף 7 להחלטת ההנהלה הינו ניצול ציני של מעמד רמ"י כמנהל הקרקע ועדיף היה שסעיף זה כמו גם סעיף 8 לא יבוא לעולם. עדיף שרמ"י יקדם את רישום הקרקע על שם בעלי הזכויות בצורה מסודרת ובוודאי את אותם זכויות שאין בהם ויכוח בין רמ"י לבעלי הזכויות.  אין זה מיותר להדגיש בסיום כי תפקידו המרכזי של רמ"י על פי חוק הוא לנהל את הקרקעות שהוא מופקד עליהם. 
  • ראוי היה לקיים דיון מסודר, ועדיין לא מאוחר לעשות זאת על מנת שיעלו אותם נקודות מחלוקת ואין ספק שפגישת עבודה מסודרת תביא לצמצומם.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237