הופסק שוב יבוא הבקר והצאן מרומניה לישראל

משלוחי היבוא יופסקו עד לתיקון הליקויים • במקביל, המשרד ממשיך לפעול גם לקידום רווחת בעלי החיים ופועל להרחבת היקפי היבוא של בשר טרי לישראל ולהארכת תוקף חיי המדף של בשר טרי, כאלטרנטיבה שעשויה להוביל לצמצום משלוחי בעלי החיים

בימים האחרונים הגיע לישראל משלוח צאן ובקר מרומניה. המשלוח נבדק ככל משלוח על ידי נציגי השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ונמצא שאינו תקין. לנוכח זאת, השר הורה לעצור את משלוחי הצאן והבקר לשחיטה מידית מרומניה לאלתר, עד לתיקון הליקויים על ידי השירותים הווטרינריים ברומניה. מקרה זה מצטרף למקרה שהיה בחודש מרץ האחרון, בגינו נעצרו המשלוחים מרומניה לראשונה.

בעקבות המקרה בחודש מרץ האחרון, בו נעצרו המשלוחים מרומניה בשל ליקויים שהתגלו אז, פנה המשרד אל הרשויות הווטרינריות ברומניה בבקשה לחקור ולהסדיר את הליקויים. בסיום תיקון הליקויים וקבלת תשובת הרשויות בנידון, הוחלט על חידוש היבוא. אולם, עם גילוי הליקויים בימים האחרונים, הוחלט להפסיק את יבוא הצאן והבקר לאלתר בשנית.

במקביל, לאור החשיבות הרבה שהמשרד מייחס לרווחת בעלי חיים, פועל המשרד להגדלת היקפי יבוא הבשר לישראל, בתקווה שהדבר יוביל לצמצום משלוחי בקר וצאן. לכן, במהלך השנה האחרונה, הוגדלו מכסות היבוא לבשר בקר הפטורות ממכס, ל- 7,500 טונות. המכסה תוגדל עוד במהלך השנים הקרובות. נכון להיום, ישנם כ-110 מפעלים במדינות באירופה, בדרום אמריקה וארצות הברית המורשים לייצא לישראל בשר בקר וכבש. במקביל, פועל המשרד להארכת תוקף חיי המדף של הבשר המיובא דבר שיאפשר הגדלת יבוא בשר מצונן ממדינות דרום אמריקה. אנו תקווה שמהלכים אלו יובילו להקטנת כמות הבקר המגיע לישראל באוויר ובים.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237