עדכונים בתחום המים - מרץ 2017 (תקציר)

09 מרס 2017

בחוזר תזכורת אחרונה לגבי תיקון 27 לחוק המים וכן, מידע על תקנות המים (אמות מידה להקצאות מים לחקלאות בשנת 2017)(הוראת שעה), תשע"ז-2017 וכללי המים לאזור מעלה כינרת ואזור סובב כינרת (הוראת שעה), תשע"ז-2017 ובנוסף תזכורת לגבי דיווחים כספיים לבעלי רישיונות הספקת מים.

חוזר 30/17 של ברית פיקוח

לקריאת החוזר: https://cdn-media.web-view.net/i/jzdxx8dpss/30.17.pdf

פריטים קשורים

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237