דיווח עלויות הפקת מים – הבהרות / בועז מקלר רו"ח, יעקב צ'סנר כלכלן

02 מרס 2017


בעקבות פניות רשות המים בבקשה לקבלת נתונים ממפיקי המים, להלן הבהרות:

 1. האם לוחות הזמנים שניתנו כולל ארכה עד 9.3.2017 מאפשרים ריכוז ועריכת נתונים מיטבית?

  על פי הכרותינו את מפעלי  המים במגזר הכפרי התשובה חד משמעית לאו, רק לחלק מהמפיקים מפות עדכניות של תשתיות המים, למרבית המפיקים מפות חלקיות, גם במקרים בהם המפות עדכניות תרגומם לטבלאות האקסל שנשלחו מרשות המים דורש משאבי זמן וידע ניכרים.

 2. מה הסיבה לדחיפות בקבלת הנתונים?

  התייחסנו לחלק מההיבטים בחוזרנו 13/2017 ("תיקון 27 לחוק המים") בנוסף לפי הוראות המעבר לתיקון 27 לחוק המים נקבע כי מועד התחילה של התעריפים החדשים (דמי המים) המחליפים את היטלי ההפקה, הינו המוקדם מבין 31.12.2017 או תחולת הכללים על פי סעיף 111 לחוק המים, עד לאותו מועד חלים היטלי ההפקה המופיעים בתוספת השנייה לחוק המים בשיעורים שהיו בסוף 2016.

 3. האם חובה להמציא נתונים?

  כפי שנרשם בסיפא של הבקשה לקבלת נתונים לגבי עלויות הפקת מים:

  "יובהר כי מועצת רשות המים תקבע את העלויות המוכרות לפי מיטב הנתונים שבידיהם ושיתווספו כאמור מכל מקום גם בהעדר קבלת נתונים כמבוקש, תקבע רשות המים את עלויות האספקה הנורמטיבית למפעלים השונים על בסיס מיטב הידע העומד לרשותה".

פריטים קשורים

 • עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל 1.7.2020

  רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים.

  השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.

 • תכנון נכון לצריכת מים בחקלאות / אריה חייקין, עו״ד ו- שרון מאור, עו״ד

  תכנון נכון לצריכת מים בחקלאות, אופן הקצאתם, עלותם וניהולם הכרחיים  להסדרת משק המים, ולאגודות החקלאיות תפקיד חיוני בכך.

  ניהול מקורות המים, הקצאתם ושימושם ואף קביעת מחירי המים נקבעו בחוק המים (1959) אשר תוקן ברבות השנים. במסגרת התיקונים נערכו רפורמות משמעותיות שהמובילה בניהן היא הקמת רשות ממשלתית למים וביוב בשנת 2006. 

 • שערוריית המים בבקעת הירדן / אבנר ממין

  קריסת בארות מים וקידוחים ישנים בבקעה הביאה לקיצוץ נוסף באספקת המים של החקלאים.

 • גם חמישים מעלות לא ימנעו מגיורא שחם לפגוע בחקלאי בבקעת הירדן

  ראש המועצה האזורית בקעת הירדן דורש ממנהל רשות המים להתפטר לאור פגיעה קשה בהספקת המים לחקלאי הבקעה והאזור "מי שאשם במצב שאליו נקלעו חקלאי בקעת הירדן, זו הרשות שאתה מנהל אותה, הייתי מצפה ממך להתפטר לאלתר, נכשלת בתפקידך, כל בר דעת היה לוקח אחריות ומתפטר לנוכח הכישלון". כותב דויד אלחייני, ראש המועצה האזורית במכתב ששיגר לגיורא שחם, מנהל רשות המים.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237