הדפס עמוד זה

דחיית תביעה כנגד חיוב בדמי היתר בגין שינוי ייעוד של קרקע לאור האמור בחוזה החכירה

01 ינו 2007